O Kuźnicy Archiwum:

Cele Stowarzyszenia Kuźnica

Cele, które sobie Kuźnica stawia to: – skupianie na zasadzie dobrowolności aktywnych intelektualnie przedstawicieli różnych środowisk i zawodów, którym bliskie są zasady demokracji, humanizmu i tolerancji, rozwijania i
Więcej

Biblioteka Kuźnicy

Niemal od swego zarania, od lat już trzydziestu, Kuźnica publikuje swoje pismo, Zdanie, mające najczęściej charakter „nieregularnego kwartalnika” – wydawanego w ostatniej dekadzie w rytmie najczęściej półrocznym. Decydują
Więcej