O Kuźnicy Archiwum:

Władze Stowarzyszenia

W dniu 20.01.2018 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kuźnica.  Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.  Aktualny skład władz „Kuźnicy” znajduje się poniżej:   Paweł Sękowski – PREZES STOWARZYSZENIA „KUŹNICA” (Fot.
Więcej

Deklaracja członkowska „Kuźnicy”

Osoby zainteresowane wstąpieniem do „Kuźnicy” zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia „Kuźnica” oraz celami „Kuźnicy” (informacje te są dostępne w zakładce „O Kuźnicy” na stronie internetowej Stowarzyszenia)
Więcej

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu z nami. Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2018 r. „Kuźnica” zmieniła swoją siedzibę i obecnie znajduje się pod następującym adresem: Stowarzyszenie Kuźnica Al. Słowackiego 44
Więcej

Cele Stowarzyszenia Kuźnica

Cele, które sobie Kuźnica stawia to: – skupianie na zasadzie dobrowolności aktywnych intelektualnie przedstawicieli różnych środowisk i zawodów, którym bliskie są zasady demokracji, humanizmu i tolerancji, rozwijania i
Więcej