1 lutego 2024 – Relacja ze spotkania z prof. Radosławem Marzęckim (UKEN) pt. „Młoda zmiana, czyli wpływ młodych na wynik wyborów parlamentarnych 15 października 2023 r.”

W czwartek 1 lutego b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyło się spotkanie z Dr hab. Radosławem Marzęckim, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, politologiem i socjologiem,

pt.:

„Młoda zmiana”, czyli wpływ młodych na wynik wyborów parlamentarnych 15 października 2023 r.

Pierwszą część wieczoru stanowiło wystąpienie prof. R. Marzęckiego, któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna z licznymi wykresami i tabelami.

Następnie prowadzący spotkanie prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski zadał cztery pytania, na które odpowiadał Gość:

  1. Czy rzeczywiście możemy mówić o szczególnym wpływie młodych do 29. roku życia na wynik ostatnich wyborów, czy też raczej młodzi dołączyli pod względem frekwencji do pozostałych grup wiekowych (w dalszym ciągu stanowiąc przecież grupę wiekową z najniższą frekwencją, poza najstarszymi osobami – powyżej 60. roku życia)?
  2. Co zrobić, żeby poparcie dla Lewicy wzrosło (uwzględniając analizę wyników wyborów w poszczególnych grupach wiekowych)? Czy należy jeszcze mocniej postawić na sprawy światopoglądowe, a z kolei „odpuścić” obronę pozytywnych stron Polski Ludowej?
  3. Skąd tak niska frekwencja wyborcza pośród najstarszych wyborczyń i wyborców po 2019 r.? Czy rzeczywiście chodzi przede wszystkim o obawy przed COVID-19 (w dalszym ciągu), czy też np. o rozczarowanie rządami PiS, połączone poczuciem bezalternatywności, albo o rosnący średni wiek życia najstarszych Polek i Polaków (w połączeniu z rosnącą liczbą osób niezdolnych ze względów zdrowotnych do udziału w wyborach)?
  4. Czy zgodzi się Pan z tezą, że omówione w trakcie prezentacji wyniki badań świadczą o tym, że młodzi dużo mniej interesują się kwestiami stricte politycznymi i polityczno-prawnymi (np. praworządnością) niż kwestiami, które w ich odczuciu dotyczą ich bezpośrednio (np. kwestia aborcji, ochrony klimatu, praw osób LGBT)?

W późniejszej dyskusji z udziałem osób zgromadzonych na sali głos zabrali ponadto:

  • prof. Michał Śliwa (były rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), który pytał o ewentualną korelację między podziałami politycznymi a deklaracjami światopoglądowymi ankietowanych oraz polemizował z tezą prof. R. Marzęckiego, że PiS „odpuścił młodzież” i dlatego m.in. pośród młodych poniósł porażkę;
  • Filip Ratkowski, który zastanawiał się nad wpływem zmiany środków pozyskiwania informacji i zmiany całego procesu socjalizacji (przede wszystkim miał na myśli rewolucję związaną z Internetem, a następnie zjawisko pozyskiwania informacji politycznych głównie lub wyłącznie z mediów społecznościowych) na wyniki wyborcze oraz nad tym, czy dzisiejsi młodzi zmienią kiedyś kanały komunikacyjne na te, których używają osoby dzisiaj w średnim wieku; F. Ratkowski zwrócił ponadto uwagę na wpływ mobilności młodych na ich światopogląd i decyzje wyborcze.

Odpowiedzi Prof. Radosława Marzęckiego i całą dyskusję można obejrzeć klikając na poniższy link:

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania:

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)