1 maja 2019 – Obchody Święta Pracy pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa

W dniu Międzynarodowego Święta Pracy o godzinie 11:00 odbyły się małopolskie obchody 1 Maja pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa przy Al. Daszyńskiego. Wydarzenie zorganizowane przez Radę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) w Województwie Małopolskim skupiło szeroką paletę partii politycznych i organizacji małopolskiej lewicy. Głos zabierali kolejno przedstawicielki i przedstawiciele:

  • OPZZ
  • Partii Razem
  • Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  • Unii Pracy
  • Stowarzyszenia „Kuźnica”
  • Partii „Wiosna”
  • Centrum im. Ignacego Daszyńskiego
  • Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego.

W części artystycznej obchodów trzy pieśni 1-Majowe wykonał Krakowski Chór Rewolucyjny.

W imieniu Stowarzyszenia „Kuźnica” głos zabrał prezes dr Paweł Sękowski, który zwrócił uwagę na aktualność postulatów podnoszonych w dniu Święta Pracy,  konieczność przestrzegania międzynarodowych i europejskich regulacji w zakresie ochrony praw pracowniczych oraz szczególnie skrytykował postępującą pauperyzację inteligencji zatrudnionej w sektorze budżetowym oraz postępujący spadek prestiżu społecznego grup zawodowych należących do tej kategorii pracowników. W dzisiejszych uwarunkowaniach – mówił dalej P. Sękowski – bez podwyżki nakładów na wynagrodzenia zatrudnionej w sektorze budżetowym inteligencji nie będzie możliwe podniesienie prestiżu społecznego zawodów inteligenckich. Postępująca pauperyzacja inteligencji grozi zaś regresem intelektualnym, kulturalnym i społecznym w Polsce. Postulatem 1-Majowym jest zatem godna płaca, ale także – w ścisłym powiązaniu – godna praca (godne warunki jej wykonywania).

Po wszystkich zaplanowanych wystąpieniach miało miejsce złożenie kwiatów pod pomnikiem przez przedstawicieli partii politycznych, organizacji społecznych oraz osoby prywatne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia:

 

(Fot. M. Zajda)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)