1 maja 2023 – Obchody Święta Pracy pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa

W dniu Międzynarodowego Święta Pracy o godzinie 12:00 odbyły się tradycyjnie małopolskie obchody 1 Maja, zorganizowane przez Radę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Małopolskiego.

W imieniu poszczególnych organizacji małopolskiej lewicy głos zabierali kolejno: Monika Miniur – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Małopolskiego, Daria Gosek-Popiołek – posłanka na Sejm RP (Lewica Razem), Maciej Gdula – poseł na Sejm RP (Nowa Lewica), Ryszard Śmiałek (współprzewodniczący małopolskiej Nowej Lewicy), Aleksandra Owca (Razem Kraków), Paweł Sękowski – prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” oraz Adam Jaśkow – koordynator krakowskiego oddziału Centrum im. Daszyńskiego.

W tym roku hasło obchodów, organizowanych w całej Polsce przez OPZZ, brzmiało: „Godna praca – godne życie”. W swoim wystąpieniu prezes „Kuźnicy” P. Sękowski mówił, że godna praca to godziwe i sprawiedliwe wynagrodzenie, z zapewnionym równym traktowaniem i brakiem dyskryminacji – bez względu na płeć, narodowość, orientację seksualną i jakiekolwiek inne czynniki, z silnymi związkami zawodowymi walczącymi o przestrzeganie praw pracowniczych zapisanych w polskim kodeksie pracy i w unijnej karcie praw podstawowych. Z kolei godne życie jest możliwe dzięki godnej pracy oraz przestrzeganiu przez Państwo umowy społecznej z obywatelami, zakładającej racjonalizację gospodarki wolnorynkowej i pakiet praw dla wszystkich pracujących, oparty na zasadach uniwersalizmu i równości: świadczenia socjalne dla tych, którzy ich potrzebują oraz wysokiej jakości usługi publiczne dla wszystkich.

Następnie przedstawiciele partii i organizacji lewicowych złożyli kwiaty pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa. W imieniu “Kuźnicy” kwiaty złożyli: prezes Paweł Sękowski, wiceprezeska Halina Krywak oraz członek Rady „Kuźnicy” Filip Ratkowski.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Manterys)
(Fot. A. Manterys)
(Fot. A. Manterys)
(Fot. A. Manterys)
(Fot. M. Dropek)