10 października 2021 – Relacja z protestu w obronie obecności Polski w UE pod hasłem „My zostajemy, rząd wychodzi!” w Krakowie

W niedzielę 10 października b.r. na Rynku Głównym w Krakowie odbył się protest w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej pod hasłem „My zostajemy, rząd wychodzi!”. Wydarzenie było spontaniczną odpowiedzią krakowianek i krakowian na bezprawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie rzekomej kolizji prawa krajowego i prawa unijnego.

W proteście wzięło udział około 9 tysięcy osób.

Głównym organizatorem krakowskiego protestu był małopolski Komitet Obrony Demokracji. Współorganizatorami były m.in.: Stowarzyszenie “Kuźnica”, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Inicjatywa „Wolna Nauka” oraz opozycyjne partie polityczne, w tym Nowa Lewica i Lewica Razem.

W imieniu „Kuźnicy” głos zabrał prezes Stowarzyszenia Paweł Sękowski:

Nie ma żadnej kolizji prawa polskiego i prawa unijnego. Jedyne z czym mamy do czynienia, to kolizja praktyki rządzenia Prawa i Sprawiedliwości i pseudowyroków Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z naszą konstytucją i traktatami UE. Zacząc trzeba od tego, że ten wyrok jest bezprawny przez sam fakt, że wydany został z udziałem sędziów dublerów, nielegalnie wybranych na wcześniej obsadzone miejsca w Trybunale. W naszej Konstytucji jest artykuł 9, który mówi o tym, że Polska jest związana obowiązującym prawem międzynarodowym. W naszej konstytucji jest też artykuł 91, w którym jest wprost powiedziane, że ratyfikowana umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed ustawami, a dalej, że jeżeli jesteśmy członkami jakiejś organizacji międzynarodowej, to prawo przez nią stanowione stosowane jest bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed polskimi ustawami. To wszystko jest w naszej konstytucji! Zapamiętajmy wszystkie i wszyscy: artykuł 9 i artykuł 91 Konstytucji. Niech ta świadomość będzie naszą tarczą przed zmasowaną propagandą tzw. mediów narodowych – mówił prezes „Kuźnicy”. W nawiązaniu do tego głosu zgromadzeni na krakowskim Rynku skandowali: „Konstytucja naszą bronią!”.

W imieniu małopolskiej Nowej Lewicy głos zabrał przewodniczący Ryszard Śmiałek. Z ramienia Lewicy Razem przemawiała Aleksandra Owca.

Przemawiali ponadto przedstawicielki i przedstawiciele KOD (moderująca protest Ewelina Pytel), Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Partii Zielonych, Nowoczesnej, Polski 2050, Unii Europejskich Demokratów i Platformy Obywatelskiej.

Obszerną relację z krakowskiego protestu można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27672165,krakow-zostaje-w-unii-europejskiej-wielka-demonstracja-na-rynku.html

(Fot. J. Włodek / Agencja Gazeta)
(Fot. P. Kozłowski)