10 października 2022 – Relacja z uroczystości 25-lecia wejścia w życie Konstytucji RP w Krakowskim Teatrze Scena STU

W poniedziałek 10 października b.r. w Krakowskim Teatrze Scena STU odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie „Kuźnica” uroczystość 25-lecia wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.

Krótkie słowo wstępne do zebranych wygłosił twórca i wieloletni dyrektor Teatru STU Krzysztof Jasiński, a następnie prowadzenie wieczoru przejął prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski.

Okolicznościowy list do uczestników uroczystości, nadesłany przez Aleksandra Kwaśniewskiego – Prezydenta RP w latach 1995–2005, a wcześniej Przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1993–1995 , odczytała reprezentująca Prezydenta na wydarzeniu prof. Danuta Waniek. Pełny tekst listu nadesłanego przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego zamieszczamy poniżej (pod linkiem do nagrania z wieczoru oraz fotorelacją z wydarzenia).

Następnie prof. Waniek, która sama była członkinią Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, a następnie szefową Kancelarii Prezydenta RP w okresie, gdy uchwalona została Konstytucja RP, dodała kilka słów refleksji własnej, głównie na temat prac nad Konstytucją.

Kolejnym mówcą był sędzia Waldemar Żurek,  były członek Krajowej Rady Sądownictwa (do 2018 r.), członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. Skupił się w swoim wystąpieniu na postępującym od 2015 r. procesie podporządkowywania sobie władzy sądowniczej przez zdominowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, zlewającą się w jednolitą władzę „ustawodawczo-wykonawczą”.

Jako ostatni mówca głos zabrał dr Paweł Sękowski, prezes „Kuźnicy”, redaktor naczelny „Zdania”, historyk, który omówił znaczenie Konstytucji RP z 1997 r. na tle historycznych polskich konstytucji oraz omówił przejawy łamania wybranych konkretnych artykułów obecnej Konstytucji przez obóz rządzący w Polsce od 2015 r.

Następnie miała miejsce artystyczna część wieczoru. Recital fortepianowy utworów Fryderyka Chopina wykonał brawurowo (na fortepianie elektronicznym!) Giuseppe Amadei.

Ostatnim akordem uroczystości były lampka wina oraz poczęstunek we foyer Teatru STU.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Miasta Krakowa, zaś poczęstunek sfinansowała Fundacja im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania wszystkich wystąpień w ramach uroczystości (bez części artystycznej) na profilu Facebook VideoKOD-u:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fg6IB7cEfR_%2F%3Ffbclid%3DIwAR32Kf8TfUtcGnRso_MOUXMW7hNZqBhM1wJ0t0KLkiiF5MkiGB1MsuCHR9U&h=AT2Vjy33iLlqrsd50l2kVsXijvzmjNIqcQFVv7dHR073385_9e2L-Gm-8PAwOj-gTkSQPYxFppkyoFUPEgPvYlzbVzsRD0w7BeNUSKyvbjrkejk4DfxpDsNgu1nS3nNmVkEm&tn=R]-R&c[0]=AT0I1CMLhMonDAtUXtkw7IDZfNxo9_KAzmPxFIc8loOhLn1hHjQUZlFwn0KQ1As7t48dpz-csk7ylamOr2WxdjeH4y0hqEYLqAPa61AEUo9AgTkROjpDsWXS8WSlR3Vs09O-Hcmym_60C6oaOBVZSRksho2sRIjd1ul8zM11eyV6PkiDrSnpuifa-dO3uAeZeDuutpnPGpVblA

Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. Krakowski Teatr Scena STU)

Poniżej zamieszczamy treść listu wystosowanego do uczestników uroczystości przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego: