11 kwietnia 2022 – Nagranie spotkania z dr. Januszem Zemke: „Militarne wnioski z wojny na Ukrainie dla Polski”