11 kwietnia 2022 – Relacja ze spotkania z dr. Januszem Zemke: „Militarne wnioski z wojny na Ukrainie dla Polski”

W poniedziałek 11 kwietnia b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyło się spotkanie z dr. Januszem Zemke, byłym sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, wieloletnim posłem na Sejm RP i eurodeputowanym z ramienia lewicy. Spotkanie miało formę hybrydową, bowiem można było w nim uczestniczyć również za pośrednictwem platformy Zoom. Tematem rozmowy były militarne wnioski z wojny na Ukrainie dla Polski.

Gość spotkania w merytorycznym i klarownym wystąpieniu sformułował dziewięć tytułowych wniosków, które kolejno szczegółowo omawiał:

  1. Nie da się dzisiaj prowadzić wojny bez bieżącego rozpoznania, głównie za pomocą bezpilotowców.
  2. To wojna pokazuje rzeczywisty potencjał militarny, a nie defilady, spoty wyborcze czy konferencje prasowe.
  3. Najbardziej palącą potrzebą dla polskiego wojska jest rozwój obrony powietrznej kraju.
  4. Trzeba świadomie decydować, czy zakupuje się sam sprzęt, czy również technologie / offset.
  5. Nie da się w trakcie wojny sprawnie przemieszczać większych jednostek, ale muszą być one odpowiednio rozlokowane zawczasu.
  6. Należy doceniać czynnik konsolidacji społecznej i kompetencji (lub ich braku) u najwyższych władz państwowych.
  7. Trzeba wyciągać wnioski z aktualnej sytuacji i niekiedy modyfikować wcześniejsze sądy: wojna na Ukrainie pokazała na przykład zasadność koncepcji wojsk obrony terytorialnej (podobnie wcześniejszy wkład WOT w różne działania w trakcie epidemii COVID-19).
  8. Należy doceniać wagę wojny informacyjnej.
  9. Kluczowa jest rola lokalnych liderów i polityków samorządowych – samo tylko wojsko nie wystarczy.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, którą otworzył moderujący spotkanie prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski, pytaniem o to, czy lewica powinna zmienić dotychczasowy punkt widzenia, zgodnie z którym niejednokrotnie krytykowano wysokie wydatki na obronność (postulując przekierowanie znacznej części tych środków na cele np. kultury), zwłaszcza, że Polska i tak pozostanie słabsza militarnie od Rosji. Dr Janusz Zemke odpowiedział na to pytanie twierdząco: nie zapominając o kulturze, należy dbać o uzbrojenie i wyszkolenie polskiej armii. Wojna na Ukrainie wyraźnie pokazała bowiem, że „pomaga się temu, komu warto pomagać, kto ma własne solidne podstawy” – sojusznicy zachodni zaczęli realnie wspierać Ukrainę wtedy, dopiero wtedy, gdy ta udowodniła swoją waleczną postawą i skuteczną obroną, że ma realne szanse na sukcesy w wojnie z Rosją.

Kolejne pytania zadawali: Daniela Tratkiewicz, wiceprezeska „Kuźnicy” Halina Krywak, Filip Ratkowski wiceprezes „Kuźnicy” Rafał Skąpski, prezes-senior Andrzej Kurz, Jan Broniek, Adam Jaśkow, Piotr Plebańczyk, prof. Marian Stępień i Jacek Pelczar.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania całego spotkania pod poniższym linkiem:

Zapraszamy także do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)