11 maja 2019 – Fotorelacja z sesji Miasta Krakowa i „Kuźnicy” pt. „70-lecie Nowej Huty”

W sobotę 11 maja b.r. w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbyła się jubileuszowa sesja „70-lecie Nowej Huty”, zorganizowana przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego oraz Stowarzyszenie „Kuźnica”.

Sesję otworzył Prezydent Jacek Majchrowski, a następnie prowadzenie obrad przejął prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski.
.
Prelegentami w ramach sesji byli:
.
– Dr hab. Irena Paczyńska – emerytowana profesor Instytutu Historii UJ:
„Początki budowy Nowej Huty – miasta i kombinatu”
.
– Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa:
„Ludzie 70-lecia Nowej Huty”
.
– Jerzy Fedorowicz – senator RP:
„Teatr w Nowej Hucie w okresie transformacji ustrojowej”
.
Dr Bernadeta Stano – adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:
„Plastycy Nowej Huty – rola sztuki i kultury w robotniczej dzielnicy”
.
– Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz – aktywistka miejska:
„Dlaczego nam się chce? – zmieniamy Nową Hutę”
.
Po wystąpieniach i poczęstunku miała miejsce dyskusja, w której głos zabierali m.in.: prof. Marian Stępień, wiceprezes „Kuźnicy” Halina Krywak, wiceprezes „Kuźnicy” Filip Ratkowski, dr Paweł Sękowski, Sławomir Brodziński, Bogumiła Cichowicz-Stawowska oraz Władysław Peszko, a także Prelegenci. Cała sesja, która w zgodnym przekonaniu wszystkich uczestników cechowała się wysokim poziomem merytorycznym, w tym dążeniem do możliwie pełnego obiektywizmu w prezentacji omawianych zagadnień, trwała w godzinach 10:30 – 15:30.
.
Relacja z sesji zostanie opublikowana w tygodniku „Przegląd”, zaś wystąpienia Prelegentów w jesiennym numerze „Zdania” (3-4/2019).
.
Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.
.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia. Autorem wszystkich zdjęć jest Andrzej Głuc.
.
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
.