11 maja 2019 – Sesja “70-lecie Nowej Huty” – wspólna konferencja Miasta Krakowa i Stowarzyszenia “Kuźnica” w Nowohuckim Centrum Kultury

Zapraszamy na sesję pt. “70-lecie Nowej Huty”, która odbędzie się w sobotę 11 maja b.r. w godzinach 10:30 – 15:30 w Nowohuckim Centrum Kultury w budynku A, w sali 203, Al. Jana Pawła II 232 w Krakowie.

Obecny będzie Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, współorganizator wydarzenia.
Prelegentami w ramach sesji będą:
– Dr hab. Irena Paczyńska – emerytowana profesor Instytutu Historii UJ:
“Początki budowy Nowej Huty – miasta i kombinatu”
– Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa:
“Ludzie 70-lecia Nowej Huty”
– Jerzy Fedorowicz – senator RP:
“Teatr w Nowej Hucie w okresie transformacji ustrojowej”
Dr Bernadeta Stano – adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:
“Plastycy Nowej Huty – rola sztuki i kultury w robotniczej dzielnicy”
– Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz – aktywistka miejska:
“Dlaczego nam się chce? – zmieniamy Nową Hutę”
Moderatorem sesji będzie dr Paweł Sękowski, prezes Stowarzyszenia “Kuźnica” i historyk, adiunkt w Instytucie Historii UJ.
Po wystąpieniach przewidziana jest dyskusja oraz poczęstunek.
Organizacja wydarzenia jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.
.