11 października 2023 – Relacja ze spotkania z prof. Joanną Hańderek pt.: „O kobietach i przemocy wobec kobiet”

W środę 11 października b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyło się spotkanie z prof. Joanną Hańderek, filozofką zatrudnioną w Instytucie Filozofii UJ, członkinią redakcji „Zdania”, kandydatką w wyborach do Sejmu z ramienia KW Nowa Lewica – miejsce nr 8 w okręgu nr 13, obejmującym Kraków, powiaty krakowski, miechowski i olkuski. Temat spotkania brzmiał: O kobietach i przemocy wobec kobiet.

W pierwszej części spotkania miało miejsce 30-minutowe wystąpienie prof. J. Hańderek. Następnie prowadzący spotkanie dr Paweł Sękowski, prezes „Kuźnicy”, zapytał Gościnię:

– o to, czy przemoc wobec kobiet należy traktować jako wyłącznie zagadnienie z zakresu prawa karnego, czy też sprawę do systemowego monitorowania i rozwiązania, w perspektywie praw człowieka;

– o Jej doświadczenia jako działaczki Centrum Praw Kobiet;

– o przemoc wobec migrantek, konkretnie: wobec ukraińskich uchodźczyń w Polsce po pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r.;

– o to, czym Joanna Hańderek chciałaby się zająć jako posłanka na Sejm RP;

– w jaki sposób należy zabrać się w nowej kadencji Sejmu za zmianę ustawy antyaborcyjnej: czy najpierw należy przywrócić praworządny Trybunał Konstytucyjny i unieważnić lege artis wyrok TK Julii Przyłębskiej z sędziami-dublerami w składzie z października 2020 r., czy też od razu po wyborach zmienić ustawę, idąc niejako „na zwarcie” z TK Julii Przyłębskiej.

Joanna Hańderek za swoje priorytety w Sejmie uznałaby:

  • walkę z wykluczeniem,
  • mieszkalnictwo,
  • ochronę lasów,
  • walkę o dobrostan zwierząt,
  • świeckość państwa,
  • troskę o klimat,
  • reformę szkolnictwa.

W późniejszej dyskusji z udziałem słuchaczek i słuchaczy z sali głos zabierali: Michał Różankowski, Maciej Kamiński, Anna Kocemba, Katarzyna Kulerska i Adam Manterys.

Nagranie całego spotkania można znaleźć tutaj:

https://fb.watch/nFrPS_MoLe/

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)