13 grudnia 2018 – Relacja z uroczystego otwarcia nowej siedziby „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 oraz spotkania świąteczno-noworocznego Stowarzyszenia

W czwartek 13 grudnia 2018 r. w nowej siedzibie „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie odbyła się uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków Stowarzyszenia, połączone z otwarciem nowego lokalu. W spotkaniu wziął udział Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Spotkanie otworzył prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski, który powitał licznie zgromadzonych na sali członków i sympatyków „Kuźnicy”, ale także Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich (SAMP) i Ekologicznej Unii Demokratów (EUD) – wszystkie te organizacje mają swoją siedzibę w lokalu przy Al. Słowackiego 44. Prezes Sękowski podziękował imiennie tym, którzy przyczynili się do pozyskania przez „Kuźnicę” nowego lokalu oraz do organizacji uroczystego otwarcia. Szczególne podziękowania skierował do Ewy Wasil – kierowniczki biura „Kuźnicy” i sekretarz Rady Stowarzyszenia, Barbary Leszczyńskiej z małopolskiej organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Eweliny Jakóbczyk z SAMP, Antoniego Pietryki z Towarzystwa Kultury Świeckiej.  Podziękował także za przyjaźń i pomoc włodarzom Krakowa – obecnemu na uroczystości Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu, a także Zastępcy Prezydenta Andrzejowi Kuligowi i byłemu Zastępcy Prezydenta Tadeuszowi Trzmielowi.

Następnie głos zabrała wiceprezes SAMP Zuzanna Migo-Rożek, a także dotychczasowy wyłączny najemca lokalu Jerzy Rościszewski, prezes Zarządu EUD.

Prezes „Kuźnicy” P. Sękowski podzielił się ze zgromadzonymi radosną informacją: wystosowane przezeń w imieniu Rady Stowarzyszenia podczas uroczystości wręczenia Kowadła „Kuźnicy” Andrzejowi Sewerynowi w Teatrze Stu we wrześniu b.r. zaproszenie dla Prezydenta Miasta Krakowa prof. J. Majchrowskiego do wstąpienia do „Kuźnicy” zostało przez Pana Prezydenta przyjęte. Reakcją sali na tę wiadomość były gromkie oklaski, a prezes „Kuźnicy” pokazał publicznie wypełnioną przez Prezydenta Krakowa deklarację członkowską.

Nadeszła pora na zabranie głosu przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego, który wyraził swoją radość z powodu pozytywnego zakończenia starań „Kuźnicy” o nową siedzibę – jak powiedział Pan Prezydent – „waszego…, naszego stowarzyszenia” i życzył dalszej owocnej aktywności, wpisującej się w mapę życia społeczno-kulturalnego w Krakowie.

Nadeszła pora na część artystyczną wieczoru – „Balladę o trzech wesołych aniołach” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego deklamował barwnie Jan Güntner.

Następnie życzenia świąteczne i noworoczne złożył prezes „Kuźnicy” P. Sękowski, który wzniósł toast za nowy, lepszy od mijającego dla Polski i dla polskiej lewicy 2019 rok.

Po części oficjalnej rozpoczęła się wspólna konsumpcja jadła i napitków i długie dyskusje. Spotkanie, które rozpoczęło się o godzinie 17:00 zakończyło się po godzinie 20.

Zapraszamy do przejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. M. Dziwisz)

(Fot. M. Biel)

(Fot. M. Biel)

(Fot. M. Dziwisz)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. M. Biel)

(Fot. A. Głuc)