13 i 15 grudnia 2022 – Relacja z promocji „Zdania” 3/2022 w Warszawie i w Krakowie

We wtorek 13 grudnia b.r. w warszawskim Klubie Księgarza odbyło się spotkanie warszawskiej Filii „Kuźnicy” poświęcone promocji numeru 3/2022 „Zdania” oraz osobie zmarłego w październiku b.r. Jerzego Urbana – bohatera rozmowy „Troje na jednego” w tym numerze (przeprowadzonej w lipcu b.r.). Spotkanie prowadził przewodniczący warszawskiej Filii „Kuźnicy” Krzysztof Szamałek. Dyskusję na temat numeru i rozmowy „Troje na jednego” rozpoczęli Piotr Gadzinowski – wieloletni współpracownik Jerzego Urbana, były zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Nie” oraz Robert Walenciak – jeden z trojga prowadzących rozmowę dla „Zdania” z J. Urbanem. Głos zabrali ponadto m.in. Agnieszka-Wołk Łaniewska, Jerzy Siwiec, Jan Ordyński i Krzysztof Lubczyński. W spotkaniu wzięło udział prawie 50 osób.

Z kolei w czwartek 15 grudnia b.r. w lokalu „Kuźnicy” odbyła się krakowska promocja „Zdania” 3/2022, którą prowadzili Paweł Sękowski – redaktor naczelny pisma, a zarazem jeden z trojga rozmówców Jerzego Urbana w numerze oraz Marian Szulc – sekretarz redakcji „Zdania”. W tym spotkaniu udział wzięło ponad 20 osób.

(Fot. „Kuźnica”, Kraków)
(Fot. Filia „Kuźnicy” w Warszawie)