13 listopada 2018 – Relacja z promocji najnowszego „Zdania” (nr 3-4/2018) z udziałem Bp. Tadeusza Pieronka, bohatera rozmowy „Trzech na Jednego”

 

We wtorek 13 listopada b.r. w lokalu „Kuźnicy” przy ul. Miodowej 41 odbyła się promocja najnowszego numeru „Zdania” (nr 3-4/2018), która zgromadziła Czytelników pisma, Autorów opublikowanych w najnowszym numerze tekstów, członków redakcji, członków i sympatyków „Kuźnicy”. Specjalnym gościem spotkania był bohater rozmowy „Trzech na Jednego” w najnowszym numerze „Zdania” – Bp Tadeusz Pieronek.

Spotkanie otworzył prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski, który w nawiązaniu do przypadającego dwa dni wcześniej święta narodowego, w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, zaintonował hymn państwowy, który wszyscy zgromadzeni odśpiewali (pierwszą zwrotkę i refren).

Następnie prowadzenie spotkania promocyjnego przejął tradycyjnie redaktor naczelny „Zdania” Edward Chudziński, który krótko omawiał teksty autorów nieobecnych na promocji oraz udzielał głosu – tradycyjnie w porządku zgodnym ze spisem treści – autorom obecnym na spotkaniu.

W swojej krótkiej wypowiedzi Bp Tadeusz Pieronek  zaznaczył, że „Kuźnica” i „Zdanie” nie reprezentują jego poglądów, jednak nie uchyla się on od rozmowy z inaczej myślącymi. Długą, trwającą blisko trzy godziny, rozmowę z redaktorami „Zdania” (Edwardem Chudzińskim, Filipem Ratkowskim, Pawłem Sękowskim)  wyróżnia pośród wielu udzielanych przez Bpa Pieronka wywiadów fakt, że dała ona sposobność do spokojnej i miejscami pogłębionej dyskusji nad szeregiem istotnych spraw – o polskim Kościele, jego stosunkach z Państwem, o polskiej historii w XX i XXI wieku, o polskim społeczeństwie, wreszcie o polskiej demokracji.

Następnie głos zabierali pozostali obecni na promocji autorzy tekstów z najnowszego „Zdania”: Edward Karolczuk, Andrzej Kurz, Bronisław Łagowski, Jan Woleński, Marian Stępień, Paweł Sękowski, Stanisław Gębala i Jacek Wojciechowski.

Zachęcamy do lektury „Zdania” i do obejrzenia fotorelacji z krakowskiej promocji poniżej.

 

(Fot. R. Dzik)

 

(Fot. P. Sękowski)

 

(Fot. R. Dzik)

 

(Fot. R. Dzik)

 

 

.