13 maja 2023 – Relacja z panelu dyskusyjnego współorganizowanego przez „Kuźnicę” w ramach IV Kongresu Forum Postępu

W sobotę 13 maja b.r. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbyło się IV Kongres Forum Postępu, którego głównymi organizatorami były: Fundacja Amicus Europae, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Fundacja Friedricha Eberta, Foundation for European Progressive Studies – FEPS oraz Renner Institut. Pośród współorganizatorów Kongresu znajdowało się również Stowarzyszenie „Kuźnica”.

W bardzo miłych dla nas słowach „Kuźnicę” wymienił w swoim przemówieniu na otwarcie obrad Kongresu Prezydent Aleksander Kwaśniewski – jako „szczególnie bliskie mojemu sercu Stowarzyszenie Kuźnica”.

„Kuźnica” oraz Stowarzyszenie Spójnik współorganizowały panel dyskusyjny pt.: Porozmawiajmy o 3 K: Kobietach, Kościele i Koniecznych zmianach w Polsce.

Moderatorką panelu była Wiktoria Aleksandra Barańska (Spójnik), a udział wzięli:

  • Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka na Sejm RP, Nowa Lewica
  • Paweł Sękowski, Stowarzyszenie „Kuźnica”, „Zdanie”
  • Danuta Waniek, Towarzystwo Kultury Świeckiej
  • Joanna Wicha, Lewica Razem, Spójnik.
(Fot. O. i K. Rainka)
(Fot. O. i K. Rainka)
(Fot. O. i K. Rainka)