14 marca 2019 – Promocja „Listów do siostry” i „Dziennika” Zofii Moraczewskiej – wspólne wydarzenie „Kuźnicy” i Instytutu Historii UJ

  
Stowarzyszenie „Kuźnica”
i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
zapraszają na
.
Promocję „Listów do siostry 1896-1933” i „Dziennika 1891-1895 (1950)” Zofii Moraczewskiej (Wydawnictwo LTW, 2019)
.
z udziałem redaktorów publikacji: 
dr hab. Joanny Dufrat i dr hab., prof. UWr Piotra Cichorackiego 
z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
.
Prowadzenie: dr hab. Janusz Mierzwa (Instytut Historii UJ) i dr Paweł Sękowski (prezes „Kuźnicy”; Instytut Historii UJ).
.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w lokalu Stowarzyszenia „Kuźnica” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie.
Zofia Moraczewska (1873-1958) była działaczką społeczno-polityczną, posłanką na Sejm Ustawodawczy i Sejm III kadencji w okresie II RP, działaczką lewicową, do 1927 r. aktywną członkinią PPS oraz działaczką ruchu kobiecego w strukturach Ligi Kobiet Galicji i Śląska, w redakcji „Głosu Kobiet”, następnie Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Prywatnie Zofia Moraczewska była żoną Jędrzeja Moraczewskiego, działacza socjalistycznego i w latach 1918-1919 premiera RP.
.
Podczas spotkania będzie możliwość zakupu omawianej publikacji w cenie promocyjnej.
.
Zapraszamy!