14 marca 2019 – Relacja z promocji “Listów do siostry” i “Dziennika” Zofii Moraczewskiej (Wydawnictwo LTW, 2019) – wspólne wydarzenie “Kuźnicy” i Instytutu Historii UJ

W czwartek 14 marca b.r. w lokalu Stowarzyszenia “Kuźnica” odbyła się promocja “Listów do siostry 1896-1933” i “Dziennika 1891-1895 (1950)” Zofii Moraczewskiej (Wydawnictwo LTW, 2019). Było to wspólne wydarzenie “Kuźnicy” i Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Udział w spotkaniu wzięli redaktorzy publikacji: dr hab. Joanna Dufrat i dr hab., prof. UWr Piotr Cichoracki – obydwoje są pracownikami Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Spotkanie prowadzili wspólnie dr hab. Janusz Mierzwa (Instytut Historii UJ) oraz prezes “Kuźnicy” dr Paweł Sękowski (który również pracuje w Instytucie Historii UJ).
Prof. Piotr Cichoracki przedstawił strukturę publikacji, zaś Dr hab. Joanna Dufrat skupiła się na przedstawieniu wydawnictwa jako źródła do historii społecznej. W późniejszej dyskusji moderowanej przez Dr hab. Janusza Mierzwę i Dr. Pawła Sękowskiego, głos zabierali: prezes-senior “Kuźnicy” Andrzej Kurz oraz wiceprezesi Filip Ratkowski i Halina Krywak. Wszyscy uczestnicy dyskusji w sposób szczególny skupili się na aspektach związanych z Zofią Moraczewską jako działaczką polityczną, socjalistką i działaczką ruchu kobiecego.
Podczas spotkania można było nabyć w cenie promocyjnej omawianą publikację, jak również dwa wcześniej wydane wydawnictwa w opracowaniu J. Dufrat i P. Cichorackiego: Jędrzej Moraczewski, “Dziennik wydarzeń 1939-1944”, Wydawnictwo LTW, 2016 (Nagroda Historyczna “Polityki” za 2016 rok) oraz Zofia i Jędrzej Moraczewscy, “Korespondencja czasu przełomu 1916-1918”, Wydawnictwo LTW, 2018.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia:
(Fot. A. Głuc)
Joanna Dufrat (Fot. A. Głuc)
Piotr Cichoracki (Fot. A. Głuc)
Janusz Mierzwa (Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)