15 listopada 2021 – Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Filii „Kuźnicy” w Tarnowie. Potwierdzenie wyboru Doroty Rykały jako Przewodniczącej Filii i wybór Zarządu Filii

W poniedziałek 15 listopada b.r. w lokalu przy ul. Hugo Kołłątaja 9 w Tarnowie odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze tarnowskiej Filii „Kuźnicy”.

Na przewodniczącego zebrania wybrany został Henryk Kozioł. Sprawozdanie z działalności Filii oraz stanu jej finansów w latach 2018-2021 przedstawił Adam Markuszewski. Filia „Kuźnicy” w Tarnowie liczy aktualnie 33 członków. Na spotkaniu obecnych było 16 osób. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostatnich latach członków Filii, na czele z ostatnim przewodniczącym Jerzym Śmietaną (zmarł w grudniu 2019 r.).

Gościem spotkania był prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” Paweł Sękowski, który omówił przebieg niedawnego Walnego Zebrania Członków „Kuźnicy” w Krakowie i wskazał główne kierunki działań Stowarzyszenia w rozpoczynającej się kadencji nowych władz „Kuźnicy” (2021-2024).

W głosowaniu tajnym zebrani jednomyślnie zatwierdzili kandydaturę Doroty Rykały jako Przewodniczącą Filii „Kuźnicy” w Tarnowie.

Ponadto do zarządu Filii wybrani zostali Henryk Kozioł i Lech Skowron.

Zebrani przyjęli uchwałę, nawiązującą do treści uchwały i wniosków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Kuźnica”, które odbyło się 23 października b.r. w Krakowie.

Przewodnicząca Filii „Kuźnicy” w Tarnowie Dorota Rykała przedstawiła swoje plany i zamierzenia na najbliższe lata, których wspólnym mianownikiem jest stworzenie z Filii ważnego punktu na mapie ideowej i społeczno-politycznej Tarnowa i przyciągnięcie do tarnowskiej „Kuźnicy” młodszego pokolenia osób o poglądach lewicowych i demokratycznych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. Filia „Kuźnicy” w Tarnowie)
(Fot. Filia „Kuźnicy” w Tarnowie)
(Fot. Filia „Kuźnicy” w Tarnowie)
(Fot. Filia „Kuźnicy” w Tarnowie)
(Fot. Filia „Kuźnicy” w Tarnowie)