15 listopada 2023 – Relacja ze spotkania nt. wojny w Izraelu i w Strefie Gazy – wystąpienie Prof. Łukasza Tomasza Sroki (UKEN) i rozmowa Dr. Pawła Sękowskiego (UJ, „Kuźnica”) z Prof. Łukaszem T. Sroką

W środę 15 listopada b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone trwającej od 7 października wojnie w Izraelu i w Strefie Gazy.

Spotkanie składało się z dwóch punktów:

  • dłuższego wprowadzenia w temat przez prof. Łukasza Tomasza Srokę, historyka z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wybitnego znawcę historii Izraela;
  • rozmowy dr. Pawła Sękowskiego, historyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarazem prezesa „Kuźnicy” i redaktora naczelnego „Zdania” z prof. Łukaszem T. Sroką.

W trakcie spotkania – w wystąpieniu wprowadzającym oraz w późniejszej rozmowie – poruszone zostały m.in. następujące wątki:

– geneza wojny – trwający od dekad konflikt arabsko-żydowski i niewykorzystana przez stronę arabską szansa na rozwiązanie dwupaństwowe w 1948 r.;

– podglebie dla wrogości Arabów do Żydów – z jednej strony, izraelscy Arabowie jako „obywatele drugiej kategorii” oraz sytuacja Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazu od 1967 r.; z drugiej strony, odmawianie Izraelowi prawa do istnienia i konieczność obrony państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie – jedynego, jakie Żydówki i Żydzi w Izraelu posiadają;

– zbrodnie Hamasu na Żydówkach i Żydach w Izraelu,

– co kierowało Hamasem, którego przywódcy musieli przecież być świadomi braku szans na zwycięstwo w długofalowym konflikcie zbrojnym z Izraelem;

– izraelska percepcja zbrodni Hamasu – czy była to największa tragedia dla narodu żydowskiego od czasów Zagłady?;

– izraelska odpowiedź militarna, jej konteksty i kontrowersje wokół niej,

– stanowisko europejskiej i anglosaskiej lewicy – skąd tak powszechne jednostronne poparcie dla Palestyńczyków, a niejednokrotnie wręcz dla Hamasu?;

– czy trwająca wojna oddala nas, czy paradoksalnie przybliża do rozwiązania pokojowego w postaci dwóch odrębnych państw – żydowskiego i arabskiego w Palestynie?

Nagranie całego spotkania jest do obejrzenia na stronie Video-KOD pod poniższym linkiem:

https://fb.watch/on76V1y0G8

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. B. Leszczyńska)

(Źródło: Video-KOD)

(Fot. B. Leszczyńska)

(Fot. B. Leszczyńska)