16 kwietnia 2019 – Jubileusz 70-lecia udziału Andrzeja Kurza w życiu publicznym Krakowa

We wtorek 16 kwietnia b.r. w Muzeum Krakowa przy Rynku Głównym 35, w Sali Miedzianej miało miejsce przyjacielskie spotkanie z okazji 70-lecia udziału Andrzeja Kurza, prezesa-seniora Stowarzyszenia „Kuźnica”, w życiu publicznym Krakowa. Na spotkanie, które zgromadziło około setki przyjaciół, znajomych, współpracowników Andrzeja Kurza ze wszystkich sfer i etapów jego działalności publicznej w Krakowie (i nie tylko), zapraszali Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski i aktualny prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski.

(Fot. A. Głuc)

Umowne 70 lat udziału Jubilata w życiu publicznym Krakowa jest jednocześnie jak najbardziej realne i konkretne – za datę wyjściową organizatorzy wydarzenia przyjęli artykuł autorstwa Andrzeja Kurza, wówczas ucznia 10 klasy Szkoły Nowodworskiej, opublikowany w „Dzienniku Polskim” 12 lutego 1949 r. („Najstarsza szkoła średnia w Polsce – dziś”, „Dziennik Polski” – „Kolumna Młodych”, Kraków, 12 lutego 1949 r.).

Spotkanie otworzył gospodarz miejsca – Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, który powitał wszystkich zebranych, złożył gratulacje Dostojnemu Jubilatowi w imieniu krakowskich muzealników, a następnie oddał głos współorganizatorowi spotkania Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu.

W turze gratulacji głos zabierali kolejno:

 • Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski – w imieniu własnym i władz miejskich; dziękował Andrzejowi Kurzowi za Jego wieloletnią i wielowątkową aktywność na rzecz Krakowa jako działacza reformatorskiego skrzydła PZPR, I sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR w Krakowie (1961-1965), przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie (1980-1981), ale nade wszystko jako dyrektora Wydawnictwa Literackiego (1971-1981 i 1983-1990) i wieloletniego aktywnego członka i wiceprzewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa;
 • prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” dr Paweł Sękowski – w imieniu „Kuźnicy” i Kuźniczan; Andrzej Kurz był łącznie przez prawie dziesięć lat (do stycznia 2018 r.) prezesem „Kuźnicy”, a ponadto przez kilkanaście lat jej wiceprezesem, a od stycznia 2018 r. jako prezes-senior Stowarzyszenia w dalszym ciągu aktywnie uczestniczy w działaniach „Kuźnicy”;
 • prof. dr hab. Jacek Purchla – w imieniu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; Andrzej Kurz był przez wiele lat (od 1978 r.) członkiem SKOZK, a w latach 1996-2009 jego wiceprzewodniczącym;
 • prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (i wiceprezes „Kuźnicy”) Rafał Skąpski – w imieniu PTWK; Andrzej Kurz jest honorowym prezesem PTWK, a wcześniej przez wiele lat jego aktywnym członkiem i prezesem (1988-1991);
 • wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Andrzej Szejna – w imieniu SLD; Andrzej Kurz był radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego z ramienia SLD-UP (2002-2006) i jako lider „Kuźnicy” zawsze przyjaźnie odnosił się do SLD;
 • przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD Ryszard Śmiałek – w imieniu małopolskiej organizacji SLD; przewodniczący Śmiałek wręczył Jubilatowi odznakę zasłużonego dla SLD, przyznaną A. Kurzowi przy okazji obchodów 20-lecia powstania Sojuszu.

Następnie prezes Sękowski, który przejął prowadzenie spotkania, odczytał listy gratulacyjne przysłane Andrzejowi Kurzowi przez tych jego przyjaciół, znajomych i współpracowników, którzy nie mogli osobiście wziąć udziału w spotkaniu w Krakowie:

 • list od Prezydenta RP w latach 1995-2005 Aleksandra Kwaśniewskiego, który w 2005 r. wręczył A. Kurzowi Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, a któremu Jubilat doradzał (jako doradca w Kancelarii Prezydenta RP) w latach 1999-2005;
 • list od Premiera – Marszałka Sejmu RP dr. Włodzimierza Cimoszewicza;
 • list od aktualnych władz Wydawnictwa Literackiego Sp. z o.o.;
 • list od prof. dr hab. Andrzeja Walickiego;
 • list od prof. dr hab. Janusza Reykowskiego;
 • list od prof. dr hab. Andrzeja Mencwela;
 • list od prof. dr hab. Andrzeja Romanowskiego;
 • list od prof. dr hab. Andrzeja Lama;
 • list od Tadeusza Trzmiela, wieloletniego wiceprezydenta Krakowa;
 • a na koniec utrzymany w żartobliwej konwencji list od prof. nadzw. dr hab. Pawła Kozłowskiego.

W części artystycznej spotkania znakomitą deklamacją wiersza Władimira Majakowskiego (ostatniego wiersza napisanego przez poetę przed jego samobójczą śmiercią w kwietniu 1930 r.) popisał się Jan Güntner – przyjaciel Andrzeja Kurza od szkoły średniej.

Następnie głos zabrał sam Jubilat, który syntetycznie scharakteryzował główne pola swojej wieloletniej aktywności w Krakowie i dla Krakowa oraz podziękował organizatorom za to podniosłe spotkanie.

W turze wolnych głosów gratulacje składali i wspomnieniami związanymi z Andrzejem Kurzem dzielili się: dr harcmistrz Jerzy Klinik ze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, dr Holger Politt – dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce Fundacji im. Róży Luksemburg, wiceprezes „Kuźnicy” Filip Ratkowski, Janusz Kubicki (w imieniu Filii „Kuźnicy” w Sosnowcu), prof. dr hab. Marian Stępień, były prezydent Krakowa Jerzy Rościszewski oraz dyrektor Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie dr Joachim Russek.

Ostatnią częścią uroczystości był poczęstunek, zainaugurowany toastem, który ku czci Jubilata wzniósł Prezydent Jacek Majchrowski.

Uroczystość, współorganizowana przez Prezydenta Miasta Krakowa i Stowarzyszenie „Kuźnica”, odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)