16 marca 2018, godz. 18:00 – Spotkanie z Michałem Sobelmanem, emigrantem marcowym, aktualnie rzecznikiem prasowym Ambasady Izraela w Warszawie

Ostatnią częścią dwudniowej sesji „Marzec’68 pięćdziesiąt lat później”, współorganizowanej przez Stowarzyszenie „Kuźnica” i Fundację Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej, było spotkanie z Michałem Sobelmanem, emigrantem marcowym z Sosnowca, aktualnie rzecznikiem prasowym Ambasady Izraela w Warszawie, które odbyło się w piątek 16 marca o godzinie 18:00.

(Fot. A. Głuc)

Spotkanie prowadził Michał Zajda, członek „Kuźnicy” i wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce – Oddziału w Krakowie.

(Fot. A. Głuc)

Spotkanie trwało półtorej godziny. Przez ostatnie 30 minut czas na zadanie swoich pytań mieli zgromadzeni na sali słuchacze.

*

Po spotkaniu z Michałem Sobelmanem miało miejsce podsumowanie dwudniowej konferencji.

Podsumowania dokonali organizatorzy wydarzenia, prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski oraz dyrektor Centrum Kultury Żydowskiej Joachim S. Russek.

Paweł Sękowski zwrócił uwagę na zróżnicowanie wymiarów, w jakich rozpatrywano „Marzec’68” podczas kolejnych trzech spotkań w ramach konferencji: od perspektywy uczestników wydarzeń marcowych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem nieformalnej grupy „komandosów”; poprzez analizę wydarzeń marcowych w wymiarze ogólnopolskim; dalej analizę Marca w Krakowie z punktu widzenia czołowych wówczas działaczy krakowskich okręgowych struktur ZSP; po perspektywę emigranta marcowego.

Joachim S. Russek położył z kolei nacisk na fakt, że godne ubolewania jest, iż tak ważne rocznicowe wydarzenie odbyło się bez wsparcia polskiego państwa.

Tym większą wdzięczność organizatorzy wyrazili Fundacji im. Róży Luksemburg, która wsparła finansowo organizację dwudniowej konferencji.

.