16 marca 2018, godz. 16:00 – Wspomnienia z Marca’68 w Krakowie z perspektywy działaczy studenckich: prof. H. Kubiak, M. Czuma, J. Michalski, W. Kaczmarczyk

W piątek 16 marca o godzinie 16:00 w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, w ramach drugiego dnia sesji organizowanej przez „Kuźnicę” i CKŻ z okazji 50. rocznicy wydarzeń marcowych 1968 roku,
odbył się panel wspomnieniowy na temat Marca w Krakowie, z perspektywy liderów krakowskiej organizacji Zrzeszenia Studentów Polskich w tym okresie.

Swoimi wspomnieniami i refleksjami dzielili się związani z „Kuźnicą” czołowi działacze studenccy w Krakowie – byli przewodniczący Rady Okręgowej ZSP w Krakowie oraz Rady Uczelnianej ZSP Uniwersytetu Jagiellońskiego :

(Fot. A. Głuc)

– prof. Hieronim Kubiak, prezes honorowy „Kuźnicy”,

– Mieczysław Czuma,

– Józef Michalski,

– Wacław Kaczmarczyk.

Moderatorem panelu był prezes-senior „Kuźnicy” Andrzej Kurz.

Swoimi wspomnieniami podzielili się również obecni na sali członkowie „Kuźnicy” – prof. Marian Stępień, Jan Güntner i Marian Dziwisz.

(Fot. M. Burzawa)

.