17 czerwca 2024 – Relacja z dyskusji wokół książki „Życie pełne historii” (Fundacja Oratio Recta, Warszawa 2024) z udziałem Autorów – Prof. Andrzeja Romanowskiego i Red. Pawła Dybicza; prowadzenie: Dr Paweł Sękowski („Kuźnica”)

W poniedziałek 17 czerwca b.r. w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym odbyła się dyskusja wokół książki Życie pełne historii (Fundacja Oratio Recta, Warszawa 2024) z udziałem Autorów tego wywiadu-rzeki – prof. Andrzeja Romanowskiego i red. Pawła Dybicza, połączona z promocją nowej publikacji. Spotkanie prowadził dr Paweł Sękowski, prezes „Kuźnicy”. Organizatorami wydarzenia były Fundacja Oratio Recta, Stowarzyszenie „Kuźnica” oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Sala pękała w szwach, a pośród bardzo licznie tego dnia zgromadzonych słuchaczek i słuchaczy znaleźli się m.in. prof. Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa w latach 2002-2024, prof. Jan Woleński, red. Henryk Woźniakowski czy dr Dominika Kozłowska.

Prowadzący spotkanie P. Sękowski zapytał najpierw o genezę pomysłu na książkę, a następnie pytał o kwestie związane z biografią Bohatera promowanego wywiadu-rzeki, m.in. o akowską i zdecydowanie niekomunistyczną tradycję rodzinną Andrzeja Romanowskiego, o aktywność Bohatera wywiadu-rzeki w Stronnictwie Demokratycznym w drugiej połowie lat 70., o „Tygodnik Powszechny” jako „dom” ideowy A. Romanowskiego i w jaki sposób przestał być tym domem na początku XXI w., o antykomunistyczną radykalizację polityczną prof. Romanowskiego po wprowadzeniu stanu wojennego, o jego kontakty z emigracją londyńską oraz o ewolucję ideową i odrzucenie negatywnych aspektów dziedzictwa „Solidarności” oraz otwarcie na „postkomunistyczną” lewicę od 1989 roku. Część spośród tych zagadnień zostało przedstawionych w formie zestawienia postaw „solidarnościowca” – Andrzeja Romanowskiego i „partyjnego” – Pawła Dybicza.

W drugiej części dyskusji Paweł Sękowski pytał, głównie prof. A. Romanowskiego, o kwestie natury bardziej ogólnej: o Polskę jako pogranicze międzykulturowe – wieloetniczne i wielowyznaniowe (w opozycji do ideologicznego wzorca „Polaka-katolika”), o opinię na temat słów Stanisława Stommy – jednego z intelektualnych autorytetów Andrzeja Romanowskiego -, że „PZPR realizowała polską rację stanu do granic swych możliwości”, o Polskę jako państwo i Polaków jako naród z ogromnym historycznym szczęściem (w opozycji do stereotypowego, cierpiętniczego obrazu Polski – wiecznej ofiary).

Wreszcie na końcu prowadzący spotkanie prezes „Kuźnicy” rozmawiał z prof. Andrzejem Romanowskim o „Polskim Słowniku Biograficznym”, którego prof. Romanowski jest redaktorem naczelnym od 2002 r., i o jego znaczeniu dla polskiej kultury i nauki.

Następnie głos zabrały osoby zgromadzone na sali:

  • Henryk Woźniakowski (wieloletni prezes zarządu SIW „Znak”), który polemizował z wcześniej wyartykułowanymi tezami prof. A. Romanowskiego na temat tradycji „Solidarności” i oceny PRL jako państwa;
  • Krzysztof Drobik, który zapytał prof. Romanowskiego o to, które okresy w historii Polski są, zdaniem Bohatera spotkania, szczególnie zafałszowane w dominującej narracji historycznej w Polsce oraz w jakich jeszcze krajach mają miejsce analogiczne zafałszowania;
  • Grażyna Olewniczak (dziennikarka, członkini Towarzystwa Dziennikarskiego), która również odniosła się do kwestii fałszywego, czarnobiałego obrazu skomplikowanej polskiej historii w polskiej szkole;
  • Jan Okoński (były poseł i działacz małopolskiej Unii Demokratycznej, następnie Unii Wolności), który przypomniał kartę aktywności prof. Andrzeja Romanowskiego w ROAD, UD i UW;
  • Bogdan Tosza (były dyrektor Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie), który polemizował z dominującą podczas spotkania narracją, „łaskawą” wobec historii Polski Ludowej (zwłaszcza na tle stereotypowego i dominującego bardzo krytycznego jej ujęcia).

Podczas spotkania można było nabyć egzemplarz książki Życie pełne historii w księgarni Pałacu Potockich. Wyprzedane zostały wszystkie dostępne na miejscu egzemplarze, a szczęśliwi nabywcy mogli otrzymać wpisy z dedykacją od Autorów – prof. Andrzeja Romanowskiego i red. Pawła Dybicza.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. K. Długosz)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. K. Długosz)