17 grudnia 2022 – Relacja z marszu w 100. rocznicę zabójstwa Gabriela Narutowicza, zorganizowanego przez koalicję demokratycznych organizacji społecznych i partii politycznych w Krakowie

W sobotę 17 grudnia b.r. o godzinie 14:00 na krakowskim Placu Matejki rozpoczęły się obchody 100. rocznicy śmierci pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza, zamordowanego przez nacjonalistę Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 1922 r., w tydzień po wyborze dokonanym przez Zgromadzenie Narodowe. W tym roku hasło wydarzenia, współorganizowanego przez koalicję demokratycznych organizacji społecznych i partii politycznych, z małopolskim Komitetem Obrony Demokracji na czele, brzmiało: „Nacjonalizm zabija”.

W turze przemówień przedstawicieli poszczególnych środowisk jako pierwszy głos zabrał dr Paweł Sękowski, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezes „Kuźnicy”, który przedstawił rys historyczny wydarzeń z grudnia 1922 r. oraz podzielił się refleksją na temat znaczenia pamięci o postaci Gabriela Narutowicza dla tych, którym bliska jest idea Polski demokratycznej, tolerancyjnej i różnorodnej.

Po kilku kolejnych przemówieniach spod Placu Matejki wyruszył marsz, którego uczestniczki i uczestnicy przeszli przez Rynek Główny, a następnie pod Collegium Novum UJ. Tam głos zabrały kolejne osoby reprezentujące krakowskie środowiska demokratyczne. Całe wydarzenie zakończyło się około godziny 15:30.

Zachęcamy do odsłuchania nagrania wystąpienia prezesa Sękowskiego podczas wczorajszego wydarzenia: