17 grudnia 2023 – Marsz „Kraków wolny od nacjonalizmu” w 101. rocznicę zamordowania Prezydenta RP Gabriela Narutowicza

W niedzielę 17 grudnia b.r. po godzinie 13:00 z krakowskiego Placu Matejki wyruszył marsz w 101. rocznicę śmierci pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza, zamordowanego przez nacjonalistę Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 1922 r., w tydzień po wyborze dokonanym przez Zgromadzenie Narodowe. W tym roku wydarzenie, współorganizowane przez koalicję demokratycznych organizacji społecznych i partii politycznych, z małopolskim Komitetem Obrony Demokracji na czele, odbyło się pod hasłem: „Kraków wolny od nacjonalizmu”.

Stowarzyszenie „Kuźnica” było jednym ze współorganizatorów marszu.

Po kilku przemówieniach spod Placu Matejki wyruszył marsz, którego uczestniczki i uczestnicy przeszli Plantami pod gmach Collegium Novum UJ. Całe wydarzenie zakończyło się około godziny 14:30.