17 stycznia 2022 – Relacja ze spotkania „Kuźnicy” z prof. Stanisławem Obirkiem

W poniedziałek 17 stycznia b.r. odbyło się spotkanie online „Kuźnicy” z prof. Stanisławem Obirkiem, teologiem, historykiem, antopologiem kultury, byłym jezuitą, który ostatnio wydał (wraz z Arturem Nowakiem) głośną książkę pt. Gomora. Władza, strach i pieniądze w polskim Kościele (Wydawnictwo Agora, 2021). Rozmowa miała miejsce na platformie internetowej Zoom.

Moderujący spotkanie prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski pytał Gościa m.in. o katolickie wychowanie, o homoseksualizm jako jeden z kluczy do zrozumienia motywacji wstąpienia w stan duchowny, o stosunek księży w Polsce do problemu pedofilii w Kościele, o ocenę dziedzictwa papieża Jana Pawła II, o trwałość antysemityzmu i o to na ile zjawisko to związane jest z katolicyzmem.

W późniejszej dyskusji z udziałem osób uczestniczących w rozmowie w formie zdalnej głos zabrali: prof. Jan Woleński, Elżbieta Kunachowicz, Adam Jaśkow, Mieczysław Mietła, wiceprezes „Kuźnicy” Rafał Skąpski oraz Lucjan Czardybon.

Pełne nagranie spotkania można obejrzeć pod poniższym linkiem:

Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania: