18 czerwca 2021 – Nagranie dyskusji pt. “Jakiej edukacji klimatycznej potrzebujemy?”, z udziałem: Darii Gosek-Popiołek, Ewy Całus, Dominika Madeja (prowadzenie: Paweł Sękowski)