18 grudnia 2019, godz. 18:30 – Fotorelacja z tradycyjnego spotkania świąteczno-noworocznego „Kuźnicy”

W środę 18 grudnia b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie, bezpośrednio po ostatnim tegorocznym spotkaniu tematycznym Stowarzyszenia (które poświęcone było Żydom w międzywojennym Krakowie, a gościem „Kuźnicy” był historyk prof. Czesław Brzoza) odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków Stowarzyszenia. Już drugi rok z rzędu specjalnym gościem spotkania był Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, który od września 2018 r. sam jest członkiem „Kuźnicy”.

Prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski omówił skrótowo i podsumował działalność Stowarzyszenia w 2019 roku, następnie złożył wszystkim zebranym życzenia na Święta i na Nowy Rok, po czym wzniósł okolicznościowy toast. Zebrani mogli również po raz pierwszy zobaczyć portret Róży Luksemburg, którego autorką jest Wanda Bobrowska, a który po niezbędnych pracach konserwatorskich zawiśnie na ścianie lokalu „Kuźnicy” obok portretu Ignacego Daszyńskiego. Obrazy I. Daszyńskiego i R. Luksemburg będą przypominać o dwóch głównych tradycjach polskiej lewicy, do których odwołuje się nasze Stowarzyszenie. Obraz portretowy Róży Luksemburg został zakupiony przez Fundację im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce i przekazany „Kuźnicy” nieodpłatnie w użytkowanie na czas nieokreślony.

Głos zabrał również Prof. Jacek Majchrowski, który także złożył życzenia wszelkiej pomyślności Kuźniczanom i „Kuźnicy”.

Kilkadziesiąt zebranych osób, członków i sympatyków Stowarzyszenia, miało możliwość posilenia się przygotowanym traktamentem oraz wielu dyskusji w mniejszych grupach, które przeciągnęły się do godziny 21.

 

*

 

Dobrego świątecznego wypoczynku

i

spełnienia marzeń, jak najliczniejszych sukcesów i radości

w nadchodzącym 2020 roku

 

Członkom, Sympatykom i Przyjaciołom „Kuźnicy”,

polskiej lewicy, która w mijającym roku powróciła do Sejmu i Senatu RP

oraz

Wszystkim, którym idee wolności, sprawiedliwości społecznej i praworządności w Polsce leżą na sercu

 

życzą

Prezes i Rada Stowarzyszenia „Kuźnica”

 

*

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)