18 grudnia 2021 – Relacja ze spotkania świątecznego Filii „Kuźnicy” w Tarnowie, zorganizowanego wspólnie z tarnowskim KOD-em i Stowarzyszeniem „Pro-Tarnów”

W sobotę 18 grudnia b.r. w restauracji „U Młynarzy” w Tarnowie odbyło się spotkanie przedświąteczne, zorganizowane przez tarnowską filię „Kuźnicy”, w którym udział wzięli także członkowie i sympatycy Komitetu Obrony Demokracji w Tarnowie oraz Stowarzyszenia „Pro-Tarnów”.

Spotkanie prowadzone przez przewodniczącą tarnowskiej filii „Kuźnicy” Dorotę Rykałę rozpoczęło się od wspomnień osoby Józefa Trędowicza – założyciela tarnowskiej filii. Następnie wyświetlona została prezentacja multimedialna, dokumentująca działalność tarnowskiego KOD-u w okresie ostatnich sześciu lat. Prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski w krótkim przemówieniu zaznaczył, że to ważne, aby stowarzyszenia lokalne ze sobą współdziałały.

Celem spotkania była integracja członków i sympatyków tarnowskich stowarzyszeń o poglądach demokratycznych. Po części oficjalnej wieczoru toczyły się już nieformalne, towarzyskie rozmowy przy pysznym jedzeniu.

(Fot. Marian Latocha / Filia „Kuźnicy” w Tarnowie)

(Fot. Marian Latocha / Filia „Kuźnicy” w Tarnowie)