18 lutego 2019 – Prezentacja i omówienie wyników badań National Democratic Institute – Youth Research Project: „Młodzi, Demokracja i Polityka: Polska”

W poniedziałek 18 lutego o godzinie 17:00 w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie przedstawicielki National Democratic Institute (NDI) w Polsce:

  • Zuzana Papazoski, NDI Resident Director for Poland,
  • Anna Makówka-Kwapisiewicz, NDI Project Coordinator for Poland

zaprezentują i omówią wyniki badań NDI, przeprowadzonych w ramach Youth Research Project „Młodzi, Demokracja i Polityka: Polska” na temat zaangażowania i postaw politycznych młodych Polaków. Wyniki badań zostaną przedstawione na tle Węgier i Słowacji.

National Democratic Institute (NDI) jest założoną w 1983 r. pozarządową organizacją non profit, wspierającą demokratyczne instytucje i praktyki w różnych regionach całego świata.  Prezesem zarządu (Chairman) NDI jest Madeleine Albright, była sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych.

 

Zapraszamy!

 

 

.