18 lutego 2019 – Relacja ze spotkania z przedstawicielkami National Democratic Institute w Polsce – Prezentacja raportu „Młodzi, Demokracja i Polityka: Polska”

W poniedziałek 18 lutego w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie  przedstawicielki National Democratic Institute (NDI) w Polsce Zuzana Papazoski (NDI Resident Director for Poland) i Anna Makówka-Kwapisiewicz (NDI Project Coordinator for Poland) przedstawiły wyniki badań przeprowadzonych w ramach Youth Research Project „Młodzi, Demokracja i Polityka: Polska” na temat zaangażowania i postaw politycznych młodych Polaków (w wieku od 16 do 29 lat). Wnioski z badania zostały następnie omówione na tle wyników analogicznych badań przeprowadzonych na Węgrzech i w Słowacji.

W imieniu NDI, po krótkim zagajeniu przez Zuzanę Papazoski, raport z badań omawiała Anna Makówka-Kwapisiewicz. Następnie garścią refleksji na kanwie raportu, w tym uwagami natury metodologicznej, podzielił się z zebranymi prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski. W późniejszej dyskusji głos zabrali dr Radosław Marzęcki, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wiceprezes „Kuźnicy” Filip Ratkowski, prezes-senior Andrzej Kurz, Jerzy Rościszewski oraz Jan Güntner.

Poniżej udostępniamy, za zgodą NDI prezentację raportu z badań przeprowadzonych w Polsce w formacie PDF, przygotowaną przez Filipa Pazderskiego z Instytutu Spraw Publicznych:

Mlodzi_i_demokracja-ISP

oraz analizę porównawczą wyników z Polski, Węgier i Słowacji (w języku angielskim):

REAPPS CE Research Report

 

National Democratic Institute (NDI) jest założoną w 1983 r. pozarządową organizacją non profit, wspierającą demokratyczne instytucje i praktyki w różnych regionach całego świata.  Prezesem zarządu (Chairman) NDI jest Madeleine Albright, była sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych.

Zapraszamy również do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia:

 

(Fot. National Democratic Institute w Polsce)

 

(Fot. K. Olszowska)

 

(Fot. National Democratic Institute w Polsce)

 

(Fot. Stowarzyszenie „Kuźnica”)

 

(Fot. K. Olszowska)

 

 

.