18 maja 2021 – Relacja ze spotkania z Prof. Andrzejem Friszke wokół książki „Państwo czy rewolucja” (Warszawa, ISP PAN – Wyd. Krytyki Politycznej, 2020)

We wtorek 18 maja b.r. o 17:00 odbyła się dyskusja “Kuźnicy” na platformie Zoom z udziałem Prof. Andrzeja Friszke, wybitnego historyka dziejów Polski XX wieku, pracownika Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Spotkanie wokół najnowszej książki Prof. A. Friszke: Państwo czy rewolucja: Polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego, 1892-1920 (Warszawa, ISP PAN – Wyd. Krytyki Politycznej, 2020) składało się z trzech części:

  • wystąpienie wprowadzające Prof. Andrzeja Friszke
  • debata z udziałem Prof. A. Friszke i Dr. Pawła Sękowskiego, prezesa “Kuźnicy”, historyka dziejów najnowszych, pracownika Instytutu Historii UJ
  • pytania / refleksje uczestników spotkania – wolna dyskusja, w której głos zabrali Andrzej Franiek i Mieczysław Mietła.

Nagranie całego spotkania można znaleźć pod poniższym linkiem:

W dyskusji poruszone zostały m.in. kwestie:

– źródeł stosunku Róży Luksemburg i SDKPiL wobec sprawy niepodległości Polski;

– internacjonalizm czy podporządkowanie rosyjskiemu/radzieckiemu interesowi ruchu radykalnej lewicy po 1917 r.;

– wkładu PPS w odbudowę państwa polskiego w 1918 r., także poprzez skuteczne rozładowanie napięć społecznych (rząd lubelski Ignacego Daszyńskiego i rząd Jędrzeja Moraczewskiego);

– zakresu obecności obu tradycji polskiej lewicy – tradycji odbudowy państwa polskiego i tradycji powszechnej rewolucji – w PZPR.

Poniżej znajduje się krótka relacja w formie „zrzutów ekranu” ze spotkania na platformie Zoom: