19 lutego 2018 – Relacja z promocji książki Prof. Mariana Stępnia „Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki”

W poniedziałek 19 lutego 2018 r. o godzinie 17:00 w lokalu „Kuźnicy” odbyła się promocja najnowszej książki Prof. Mariana Stępnia pt. Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki (Wydawnictwo Studio Emka, 2018).

Prof. Marian Stępień

(Fot. Andrzej Głuc)

 

Na spotkaniu promocyjnym obecny był m.in. redaktor naczelny wydawnictwa Studio Emka, Jacek Marciniak.

Wprowadzenie do tematu wygłosił historyk literatury Prof. Stanisław Burkot, który  omówił zagadnienie wyjątkowego miejsca Czesława Miłosza w polskiej literaturze XX wieku, a następnie wyraził uznanie dla rzetelności i warsztatu historyka literatury Prof. Mariana Stępnia.

Potem głos zabrał Autor książki, omawiając genezę powstawania poszczególnych  szkiców, składających się na świeżo opublikowany tom.

Interesująca dyskusja z udziałem członków i sympatyków „Kuźnicy” trwała do godziny 19.

Prof. Stanisław Burkot

(Fot. Andrzej Głuc)

 

(Fot. Andrzej Głuc)

 

Podczas spotkania można było zakupić promowaną książkę z rabatem w wysokości 35 %.