19 stycznia 2018 – Spotkanie noworoczne “Kuźnicy” w Tarnowie

W piątek 19 stycznia 2018 r. o godzinie 17.30, w przededniu walnego zebrania członków “Kuźnicy”, odbyło się spotkanie noworoczne członków tarnowskiej filii “Kuźnicy”.

Spotkanie w restauracji “Pod Dębem” otworzył prezes tarnowskiej filii – Jerzy Śmietana.

Następnie głos zabrał wiceprezes Stowarzyszenia “Kuźnica” Paweł Sękowski, który przedstawił perspektywę przyszłych działań “Kuźnicy”.

Konsumpcja smacznej kolacji i dyskusja przy niej trwała dwie godziny.

W ten sposób zainaugurowana została działalność tarnowskiej filii “Kuźnicy” w 2018 roku.