19 stycznia 2018 – Spotkanie noworoczne „Kuźnicy” w Tarnowie

W piątek 19 stycznia 2018 r. o godzinie 17.30, w przededniu walnego zebrania członków „Kuźnicy”, odbyło się spotkanie noworoczne członków tarnowskiej filii „Kuźnicy”.

Spotkanie w restauracji „Pod Dębem” otworzył prezes tarnowskiej filii – Jerzy Śmietana.

Następnie głos zabrał wiceprezes Stowarzyszenia „Kuźnica” Paweł Sękowski, który przedstawił perspektywę przyszłych działań „Kuźnicy”.

Konsumpcja smacznej kolacji i dyskusja przy niej trwała dwie godziny.

W ten sposób zainaugurowana została działalność tarnowskiej filii „Kuźnicy” w 2018 roku.