19 stycznia 2019 – Relacja z sesji „Kler w Polsce”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Kuźnica” i TKŚ w Krakowie

W sobotę 19 stycznia b.r. w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie odbyła się tradycyjna coroczna sesja popularno-naukowa organizowana wspólnie przez „Kuźnicę” i Towarzystwo Kultury Świeckiej w Krakowie. W tym roku sesja zatytułowana była: „Kler w Polsce”.

Licznie zgromadzonych słuchaczy przywitał dr Józef Kabaj, prezes Rady Wojewódzkiej TKŚ w Krakowie. Następnie prowadzenie wieczoru przejął prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski, który powitał obecnych Prelegentów oraz przedstawił krótkie wprowadzenie w problematykę sesji.

Jako pierwsza swoje wystąpienie przedstawiła dr hab. Danuta Waniek, prof. Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego, prezes Rady Krajowej TKŚ, prawniczka i politolożka, była posłanka na Sejm RP trzech kadencji, była szefowa Kancelarii Prezydenta RP oraz była przewodnicząca KRRiT. Tytuł referatu brzmiał: „Działalność polityczna kleru w Polsce”, a prof. Waniek skupiła się na okresie III RP.

Drugie wystąpienie przedstawił dr hab. Paweł Borecki, specjalista w zakresie prawa wyznaniowego, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Referat był zatytułowany: „Specyficzny status prawny kleru w Polsce” i podejmował zagadnienia prawnego uregulowania sytuacji osób duchownych w Polsce.

Trzecim prelegentem był Wojciech Rzehak, współscenarzysta (wraz z reżyserem Wojciechem Smarzowskim) filmu „Kler”, wicedyrektor i polonista w VII Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym, Prywatnym Gimnazjum nr 8 i Prywatnej Szkole Podstawowej im. M. Reja w Krakowie. Podzielił się on ze zgromadzonymi garścią refleksji na temat filmu „Kler” i prac nad nim.

Następnie miała miejsce dyskusja, którą zagaił i moderował prezes Sękowski, a w trakcie której pytania zadawali kolejno członkowie i sympatycy „Kuźnicy” i TKŚ: Mateusz Burzawa, prof. Jan Woleński, Bogumiła Cichowicz-Stawowska, Monika Szymańska, Tadeusz Dorak i Elżbieta Kunachowicz.

W trakcie trwającej trzy godziny (od godziny 16 do 19) sesji zebrani mogli nie tylko przysłuchiwać się interesującym wystąpieniom i uczestniczyć w żywej dyskusji, ale także zapoznać się z wieloma interesującymi kwestiami szczegółowymi, o których podczas sesji 19 stycznia wspomniano publicznie prawdopodobnie po raz pierwszy (jak choćby szereg szczegółów na temat stosunków czołowych przedstawicieli Kościoła hierarchicznego i najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej za rządów lewicy, zwłaszcza w kontekście prac nad konkordatem, jego ratyfikacji i prac nad konstytucją, czy też na temat prac nad filmem „Kler” i jego recepcji wewnątrz samego duchowieństwa).

Warto wreszcie podkreślić, że zorganizowana sesja miała merytoryczny i wyważony charakter.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem z sesji:

oraz z fotorelacją z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. M. Szymańska)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. M. Burzawa)

(Fot. A. Głuc)

 

 

.