2 czerwca 2022 – Nowy Zarząd Fundacji „Kuźnica”

W czwartek 2 czerwca b.r. ukonstytuował się nowy Zarząd Fundacji „Kuźnica”.

Rada Fundatorów na nowego prezesa Zarządu Fundacji powołała Wiesława Kudłka. Wiceprezeską Zarządu Fundacji została Halina Krywak, która jest także wiceprezeską Stowarzyszenia „Kuźnica”. Ponadto w skład Zarządu Fundacji weszli: Bolesław Jagodski, Kazimierz Nowak, Marian Szulc, Grzegorz Wolak.

Dziękujemy dotychczasowemu prezesowi Zarządu Fundacji „Kuźnica” Kazimierzowi Karpowi, który sprawował tę funkcję przez dwie kadencje (od 2017 r.), za pełną oddania pracę społeczną na rzecz „Kuźnicy” w tym okresie.

Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie programowej i organizacyjnej działalności Stowarzyszenia „Kuźnica”, poprzez gromadzenie środków pieniężnych, które służą prowadzeniu działalności informacyjnej i wydawniczej, organizowaniu konferencji i seminariów. Środki gromadzone przez Fundację „Kuźnica” służą zatem finansowaniu działalności Stowarzyszenia „Kuźnica” i czasopisma „Zdanie”. Od 2009 r. Fundacja „Kuźnica” ma status OPP – organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu można na jej działalność przeznaczać 1% podatku.