2 lutego 2022 – Nagranie spotkania z Prof. Krzysztofem Szamałkiem pt. „Czy człowiek jest odpowiedzialny za ocieplenie klimatu?”

Część I:

Część II:

Część III:

Część IV: