2 lutego 2022 – Relacja ze spotkania z Prof. Krzysztofem Szamałkiem pt. „Czy człowiek jest odpowiedzialny za ocieplenie klimatu?”

W środę 2 lutego b.r. na platformie internetowej Zoom odbyło się spotkanie „Kuźnicy” z Prof. Krzysztofem Szamałkiem, specjalistą z zakresu geologii gospodarczej, geologii złóż i zarządzania środowiskiem, pracownikiem naukowym Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od stycznia b.r. Krzysztof Szamałek jest także przewodniczącym reaktywowanej Filii „Kuźnicy” w Warszawie.

Temat spotkania w „Kuźnicy” brzmiał „Czy człowiek jest odpowiedzialny za ocieplenie klimatu?”.

Była to pierwsza rozmowa w ramach zaplanowanego na kilka spotkań cyklu dyskusji, poświęconego problematyce zmian klimatycznych.

Po wprowadzającym w problematykę wystąpieniu Prof. Szamałka miała miejsce dyskusja, którą moderował prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski. W zadawanych pytaniach nawiązywał do kontrowersji wynikających z faktu występowania nieraz skrajnie odmiennych stanowisk naukowców w kwestii związku między poziomem dwutlenku węgla a procesem deglacjacji. Spośród słuchaczek i słuchaczy zgromadzonych na spotkaniu głos zabrali ponadto: Robert Mikołajek, wiceprezes „Kuźnicy” Rafał Skąpski, Witold Kołodziejczyk i Daniela Tratkiewicz.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania całego spotkania pod poniższym linkiem:

Zapraszamy także do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia: