2 października 2019 – Relacja ze spotkania z małopolskimi kandydatami Lewicy – KW SLD do Sejmu RP: Gdula – Gosek-Popiołek – Śmiałek

W środę 2 października 2019 r. w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie odbyła się dyskusja z udziałem czołowych małopolskich kandydatów do Sejmu RP z listy Lewicy – KW SLD:

Udział wzięli:

 • dr hab. Maciej Gdula (Wiosna) – lider listy KW SLD w okręgu nr 13 (Kraków, powiaty krakowski, miechowski i olkuski),
 • Daria Gosek-Popiołek (Lewica Razem) – kandydatka nr 2 na liście KW SLD w okręgu nr 13,
 • Ryszard Śmiałek (SLD) – lider listy KW SLD w okręgu nr 12 (powiaty chrzanowski, olkuski, wadowicki, suski, myślenicki).

Dyskusję prowadził prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski, który zadał trzy pierwsze pytania do wszystkich kandydatów:

 • W jaki sposób poprawić jakość usług publicznych w Polsce i w ten sposób wrażliwość społeczną poszerzyć poza same tylko transfery socjalne (czyli poza model proponowany przez obecny rząd)?
 • Jak skutecznie zwalczać niekorzystne zmiany klimatyczne i prowadzić politykę ekologiczną, jako jeden z priorytetów obecne doby?
 • W jakich konkretnie komisjach sejmowych, obszarach działania widzieliby swoją aktywność poszczególni Kandydaci w razie odniesienia sukcesu w nadchodzących wyborach?

Następnie pytania do wszystkich kandydatów zadawali zebrani na sali słuchacze:

 • Ewa Całus, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, pytała o to, co konkretnie, zdaniem Kandydatów, należy zrobić dla poprawy sytuacji i stanu edukacji w Polsce,
 • Andrzej Kowalczyk z małopolskiego KOD pytał o to, jak przywrócić praworządność i konstytucyjny porządek prawny,
 • Adam Bakun zadał pytanie o optymalny system podatkowy.

Maciej Gdula zwrócił uwagę na następujące problemy w zakresie jakości usług publicznych:

 • edukację i jej jakość,
 • konieczność podniesienia płac w sferze budżetowej,
 • niezgoda na opieranie polityki społecznej tylko i wyłącznie na transferach socjalnych,
 • przepracowanie lekarzy, konieczność zachęcania lekarzy do powrotu do Polski z zagranicy,
 • poprawa jakości funkcjonowania przyjaznych obywatelom urzędów.

Odnosząc się do zagadnień klimatycznych, Maciej Gdula zwrócił uwagę na często występującą niekompetencję przedstawicieli obecnego obozu rządzącego w tym obszarze – jak np. nierozróżnianie problemów smogu i wysokiej emisji dwutlenku węgla. Postulował odejście od węgla i przechodzenie na odnawialne źródła energii oraz konsekwencję w procesie wymiany pieców (podniósł przy tej okazji sprawę utraty pieniędzy z Unii Europejskiej z powodu opieszałości rządu polskiego w ich wykorzystaniu na ten cel).

Jako poseł na Sejm, Maciej Gdula zamierza skupić się na sferach: nauki i szkolnictwa wyższego, ładu medialnego, nadzoru nad służbami i administracją. Jako dodatkowe istotne pole działalności posła wskazał czynne uczestnictwo w protestach społecznych, artykulację postulatów mniejszości – w wypadku, gdyby rządząca większość w dalszym ciągu je lekceważyła.

W odniesieniu do zadania przywracania rządów prawa, Maciej Gdula podkreślił, że nie można niepraworządnie przywracać praworządności i niezgodnie z prawem rozliczać. Jednak w ramach prawa należy to uczynić.

 

Daria Gosek-Popiołek, odnosząc się do kompleksu zagadnień związanych z usługami publicznymi, zwróciła uwagę przede wszystkim na:

 • konieczność poprawy funkcjonowania transportu publicznego – kolei i autobusowych połączeń międzymiastowych;
 • kwestie związane z funkcjonowaniem służby zdrowia;
 • zagadnienie edukacji.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące polityki klimatycznej i ochrony środowiska, Daria Gosek-Popiołek wspomniała m.in. problem importu z Rosji taniego węgla niskiej jakości. Ponadto sprzeciwiła się betonowaniu Polski w imię złej sprawy – idei żeglugi śródlądowej. Kandydatka wskazywała również na konieczność przerwania rabunkowej eksploatacji lasów oraz wyraziła postulat utworzenia nowych parków narodowych (wnioski w takich sprawach były składane, ale żaden nie został w ostatnich latach rozpatrzony).

Jako posłanka na Sejm, Daria Gosek-Popiołek zamierza się poświęcić walce o przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej i ich monitoring oraz o dodatkowe żłobki – szczególnie w mniejszych miejscowościach. Ponadto chce troszczyć się o sprawy kultury, z którą to sferą jest zawodowo związana, a także planuje walczyć o dbałość o ład przestrzenny i wypracowanie nowej polityki w tym zakresie (która to polityka jest w rozsypce po 1989 r.).

Daria Gosek-Popiołek zwróciła również uwagę na istniejące rozbieżności między partiami współtworzącymi wspólną listę Lewicy w zakresie poglądów na sprawy podatkowe. Lewica Razem opowiada się za systemem podatkowym istotnie progresywnym, a więc za zmianami w obecnym systemie.

 

Ryszard Śmiałek, odpowiadając na pytanie o podstawowe potrzeby w zakresie poprawy jakości usług publicznych zwrócił uwagę na następujące kwestie:

 • zwiększenie finansowania służby zdrowia,
 • poprawę finansowania edukacji i rzeczywiste podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli,
 • rozwiązanie problemów komunikacyjnych.

W kwestii niezbędnych działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego, Ryszard Śmiałek stwierdził, iż musimy zrobić wszystko, by pozostawić miejsce przyszłym pokoleniom na naszej planecie. Podkreślił wagę edukacji ekologicznej. Wskazał również na pozytywny przykład polityki miasta Krakowa – dofinansowywanie wymiany pieców. Z drugiej strony kandydat podkreślił, że należy rozwiewać obawy ludzi, którzy walkę ze zmianami klimatycznymi utożsamiają z zagrożeniem dla ich miejsc pracy. Nie jest to rzeczywista alternatywa, ponieważ zmiany przeprowadzać można stopniowo i z zachowaniem nabytych praw obecnie pracujących.

Jako poseł na Sejm RP, Ryszard Śmiałek poświęci się problematyce właściwego uregulowania zagadnień zamówień publicznych i przetargów oraz przejrzystości projektów budowlanych. Ponadto chce być aktywny w komisji kultury fizycznej i sportu – jako były profesjonalny sportowiec – oraz w komisji spraw zagranicznych (posiada znajomość języków angielskiego i rosyjskiego), gdzie przeciwstawiałby się tak daleko idącemu, jak dzisiaj podporządkowaniu Stanom Zjednoczonym, kosztem relacji z Unią Europejską.

 

W podsumowaniu Paweł Sękowski stwierdził, że pomimo oczywistych różnic między Kandydatami, przeważają punkty wspólne programu KW SLD, a cała lista nr 3 stanowi drużynę, która walczy o wspólny sukces w wyborach parlamentarnych.

Następnie prezes „Kuźnicy” odczytał – w kolejności numerów na liście wyborczej – nazwiska wszystkich kandydatów KW SLD w okręgu nr 13. Obecni na sali kandydaci mieli również okazję do krótkiej autoprezentacji. Z możliwości tej skorzystali:

 • Joanna Lipińska-Piekarska – kandydatka nr 3 na liście, rekomendowana przez SLD,
 • Barbara Bielawska – kandydatka nr 7 na liście, rekomendowana przez Lewicę Razem,
 • Marek Trzybiński – kandydat nr 8 na liście, rekomendowany przez SLD,
 • Piotr Plebańczyk – kandydat nr 10 na liście, rekomendowany przez Wiosnę,
 • Dorota Kawęcka – kandydatka nr 15 na liście, rekomendowana przez Lewicę Razem,
 • Anna Gulińska – kandydatka nr 20 na liście, rekomendowana przez Wiosnę.

Raz jeszcze wzywamy do udziału w wyborach parlamentarnych 13 października b.r. oraz do głosowania w wyborach do Sejmu RP na listę nr 3 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania:

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

 

(Fot. M. Zajda)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Manterys)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)