20 grudnia 2021 – Relacja z dyskusji „Quo vadis, lewico?” z udziałem: M. Gduli (Nowa Lewica – frakcja Wiosna), A. Owcy (Lewica Razem), M. Szpili (PPS), R. Śmiałka (Nowa Lewica – frakcja SLD); prowadzenie: Paweł Sękowski („Kuźnica”)

W poniedziałek 20 grudnia b.r. o godzinie 16:30 w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie oraz zdalnie, za pomocą platformy Zoom, odbyła się dyskusja pt. „Quo vadis, lewico? Po Kongresie Nowej Lewicy”. W związku z epidemicznymi obostrzeniami, słuchaczki i słuchacze mogli uczestniczyć w dyskusji jedynie w formie zdalnej.

W dyskusji udział wzięli (w kolejności alfabetycznej):

  • Maciej Gdula, współprzewodniczący małopolskiej Nowej Lewicy z frakcji Wiosna,
  • Aleksandra Owca, członkini zarządu okręgu krakowskiego Lewicy Razem,
  • Matylda Szpila, wiceprzewodnicząca krakowskiego koła Polskiej Partii Socjalistycznej,
  • Ryszard Śmiałek, współprzewodniczący małopolskiej Nowej Lewicy z frakcji SLD.

Spotkanie prowadził Paweł Sękowski, prezes Stowarzyszenia „Kuźnica”.

(Fot. E. Wasil)

Po części dyskusji moderowanej przez prezesa „Kuźnicy” pytania zadawały osoby uczestniczące w spotkaniu w formie zdalnej, słuchaczki i słuchacze na platformie Zoom.

W zgodnej opinii uczestniczek i uczestników dyskusji cechowała się ona dużą szczerością i otwartością w wypowiadanych opiniach i komentarzach. Spotkanie umożliwiło uwydatnienie punktów wspólnych, ale także różnic między liderkami i liderami głównych partii politycznych lewicy w Krakowie.

Nagranie całego spotkania można obejrzeć pod poniższymi linkami:

-> część I:

-> część II:

Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem!