W 8 rocznicę śmierci Edwarda Gierka, uroczystości w Sosnowcu

Minęło osiem lat od śmierci Edwarda Gierka, byłego I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W sobotę 1 sierpnia przy grobie zmarłego w Sosnowcu zgromadziło się blisko sto osób z woj. śląskiego i całego kraju, aby uczcić jego postać.

Edward Gierek urodził się 6 stycznia 1913 roku w Porąbce, obecnie dzielnicy Sosnowca. Wraz z rodziną wyemigrował za pracą do Belgii i Francji. Na Zachodzie związał się z lewicą i ruchem oporu. Po II Wojnie Światowej wrócił do Polski. W latach 1970-1980 był I sekretarzem KC, czyli pełnił faktycznie najwyższą funkcję w ówczesnym państwie. W tym czasie, podkreślano w czasie uroczystości, Polska dokonała skokowego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.

edwardgierekNastąpiło otwarcie kraju na świat, normalizacji uległy stosunki państwa z Kościołem katolickim, ratyfikowano Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Po wprowadzeniu stanu wojennego Edward Gierek został internowany. Zmarł 29 lipca 2001 roku w szpitalu w Cieszynie. Na Jego świecki pogrzeb spontanicznie przybyło do Sosnowca kilkanaście tysięcy ludzi.

Podczas uroczystości przemówił syn zmarłego, prof. Adam Gierek – poseł do Parlamentu Europejskiego. W imieniu Kuźnicy wiązankę białych i czerwonych goździków złożył na grobie członek naszego Stowarzyszenia – red. Ireneusz Łęczek z Sosnowca. Sosnowieccy działacze lewicy zamierzają utworzyć w tym mieście Izbę Pamięci Edwarda Gierka.