21 czerwca 2018 – Pogrzeb Jana Nowaka, członka-założyciela Stowarzyszenia „Kuźnica”, byłego Prezesa Fundacji „Kuźnica”

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 czerwca 2018 roku w wieku 90 lat zmarł

Jan Nowak,

wieloletni Kurator Oświaty w Krakowie,

wiceprezydent Krakowa,

działacz społeczny i sportowy,

członek-założyciel Stowarzyszenia „Kuźnica” i były prezes Fundacji „Kuźnica”,

nasz Przyjaciel.

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek 21 czerwca b.r. o godzinie 12:00 przy kaplicy na Cmentarzu na Salwatorze.

W imieniu Kuźniczan Jana Nowaka pożegnała Halina Krywak, wiceprezes Stowarzyszenia „Kuźnica”. Oto pełny tekst wygłoszonego pożegnania:

 

”  „Życie nie jest świecą, to raczej wspaniała pochodnia,

którą pozwolono nam trzymać przez chwilę,

i należy uczynić wszystko, by świeciła jak najjaśniej,

nim oddamy ją naszym następcom.” /George Bernard Show/

 

Taką pochodnią było życie Janka Nowaka. Wybitnego pedagoga i działacza samorządowego, członka założyciela reaktywowanej w latach 80. „Kuźnicy”, aktywnie działającego w jej władzach, jak również przez kilka lat prezesującego Fundacji „Kuźnica”. Także czonkowie Towarzystwa Kultury Świeckiej powierzali mu wielokrotnie funkcje przewodniczenia im. Był nie tylko mentorem i autorytetem, ale przede wszystkim naszym Przyjacielem. To tylko drobny wycinek z Jego życia zawodowego i społecznego.

 

Należał do pokolenia Kolumbów, pokolenia, które zmuszone było po okrucieństwach wojny na nowo odkrywać granice między dobrem a złem. Mimo tych wojennych przeżyć zachował pogodę i młodość ducha. W całym swoim życiu kierował się wartościami humanistycznymi, okazywał wszystkim życzliwość, szacunek i uczynność. Był  pracowity i odpowiedzialny. Nawet mając problemy zdrowotne, do końca pozostał aktywny. Są to cechy coraz bardziej lekceważone w dzisiejszych czasach, gdy liczy się tylko „za ile?”, więc tym bardziej godne naśladowania. Myślimy, że byłeś Janku tą wspaniałą pochodnią i Twoi następcy będą kroczyć wyznaczoną przez Ciebie drogą.

 

Ci, których kochamy nie umierają, bo miłość to nieśmiertelność – Cześć Twej pamięci! ”

 

 

 

.