22 listopada 2021 – Wybór Prezydium Rady „Kuźnicy” na I posiedzeniu nowej Rady Stowarzyszenia

W dniu 22 listopada 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Kuźnica”, w składzie wybranym przez Walne Zebranie Członków z 23 października b.r.

Na tym posiedzeniu wybrane zostało Prezydium Rady.

Decyzją Rady w skład Prezydium weszli – obok prezesa Pawła Sękowskiego:

  • Halina Krywak – zastępczyni prezesa
  • Rafał Skąpski – zastępca prezesa
  • Ewa Wasil – sekretarz
  • Dorota Ufir – skarbnik