17 stycznia 2022 – Nagranie spotkania z prof. Stanisławem Obirkiem

Część I:

Część II: