23 lutego 2023 – Relacja ze spotkania z Red. Romanem Kurkiewiczem pt. „Przyszłość będzie lewicowa, albo nie będzie jej wcale”

W czwartek 23 lutego b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyło się spotkanie z Red. Romanem Kurkiewiczem, dziennikarzem, aktualnie zastępcą redaktora naczelnego tygodnika „Przegląd” i wykładowcą Collegium Civitas, a w przeszłości wieloletnim dziennikarzem „Gazety Wyborczej” (od początku jej istnienia), „Newsweek Polska”, Radia TOK FM, TVN24, byłym redaktorem naczelnym „Przekroju”.

Spotkanie zatytułowane było: Przyszłość będzie lewicowa, albo nie będzie jej wcale.

Roman Kurkiewicz wyszedł od omówienia głównych tez słynnego francuskiego ekonomisty Thomasa Piketty’ego, mówił o lewicowym punkcie widzenia na rozpiętości dochodów, podatki, równość i równouprawnienie w życiu społecznym. Poruszył także kwestie konstytucyjnie gwarantowanych praw do bezpłatnej oświaty i opieki zdrowotnej w Polsce, które w praktyce są łamane. Red. Kurkiewicz postawił tezę, że w systemie neoliberalnym mamy do czynienia ze strukturalną przemocą i wyraźną dysproporcją w skali przemocy pomiędzy organami państwa (w tej kwestii dominującymi) a obywatelami (stojącymi na znacznie słabszej pozycji).

W późniejszej dyskusji kilka pytań zadał prowadzący spotkanie prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski, a następnie posłanka na Sejm z ramienia Lewicy, członkini Partii Razem (i Kuźniczanka) Daria Gosek-Popiołek, Adam Jaśkow i Franciszek Vetulani. Roman Kurkiewicz mówił o tym, że współcześnie partie centroprawicowe w Europie przejęły w dużej części agendę lewicową, ale nie zrobiłyby tego (i nie będą robić w przyszłości) bez nacisku ze strony lewicy, o dylemacie między z jednej strony równością, wspólnotowością i solidarnością, a z drugiej strony eskapistycznie rozumianą wolnością indywidualną i aspiracjami do awansu klasowego (które mogą prowadzić do odrzucenia równości i wspólnotowości). Red. Kurkiewicz mówił także o konformizmie mediów w Polsce, które reprezentują albo interesy aktualnej władzy państwowej, albo interesy kapitalistów i związanych z nimi sił politycznych. Stwierdził również, że polskim problemem jest szkodliwa, konserwatywna mentalność, której głównym strażnikiem jest Kościół katolicki.

Nagranie spotkania można obejrzeć na stronie Facebook VideoKOD pod poniższym linkiem:

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/527122159546361/

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)