24 czerwca 2021 – Nagranie spotkania z prof. Beatą Kowalską pt. „O równości w świecie akademickim”

Cz. 1.
Cz.2.