24 czerwca 2021 – Relacja ze spotkania z Prof. Beatą Kowalską pt. „O równości w świecie akademickim”

W czwartek 24 czerwca b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyło się spotkanie z Prof. Beatą Kowalską, socjolożką, rzeczniczką praw i wartości akademickich UJ, pracownicą naukową Instytutu Socjologii UJ

pt. O równości w świecie akademickim.

Spotkanie odbyło się z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa, związanych z trwającą epidemią COVID-19. Jednocześnie w spotkaniu można było uczestniczyć w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Zoom.

Podczas spotkania, które prowadził prezes „Kuźnicy” Paweł Sękowski, mowa była o równości kobiet i mężczyzn, równym traktowaniu osób LGBT, osób z niepełnosprawnościami w świecie akademickim i konkretnie w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W późniejszej dyskusji spośród słuchaczek i słuchaczy zebranych na sali oraz obecnych na spotkaniu na platformie Zoom głos zabrali Franciszek Vetulani i Marcin Galent.

Nagranie całego spotkania dostępne jest pod linkiem:

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania:

(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)
(Fot. A. Głuc)