24 lutego 2020 – Relacja z uroczystości wręczenia Kowadła Kuźnicy prof. Janowi Woleńskiemu

W poniedziałek 24 lutego b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Kowadła Kuźnicy prof. Janowi Woleńskiemu, wybitnemu filozofowi, logikowi, prawnikowi, ale także aktywnemu uczestnikowi życia społecznego, obrońcy racjonalizmu i tolerancji.

(Fot. A. Głuc)

 

Laudację ku czci Prof. Woleńskiego wygłosił prof. Jan Widacki, który zwrócił uwagę przede wszystkim na prawo jako przedmiot zainteresowania i dawniejszej aktywności naukowej Laureata.

Po laudacji nastąpiło tradycyjne trzykrotne uderzenie młotem w Kuźniczańskie kowadło oraz odczytanie przez prezesa Stowarzyszenia dr. Pawła Sękowskiego sentencji Rady „Kuźnicy” z uzasadnieniem wręczenia nagrody prof. Janowi Woleńskiemu.

Treść uzasadnienia jest następująca:

Rada Stowarzyszenia „Kuźnica”

przyznaje

Janowi Woleńskiemu

Honorową Nagrodę Kowadła

w uznaniu Jego:

  • dorobku naukowego i konsekwentnej kontynuacji tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej,
  • aktywnego i mądrego uczestnictwa w debacie publicznej i życiu społecznym.

Następnie prezes „Kuźnicy” wręczył prof. Janowi Woleńskiemu symboliczne Kowadło oraz dyplom z sentencją Rady Stowarzyszenia.

W swoim głosie Laureat podziękował za przyznane wyróżnienie, ale zamiast mówić o swojej osobie, zaoferował wszystkim zebranym interesujący, zwięzły wykład na temat praworządności, różnorodnych jej koncepcji i jej stanu w dzisiejszej Polsce. Po zdefiniowaniu aktualnych przejawów łamania praworządności w Polsce, w konkluzji swojej wypowiedzi stwierdził, że mamy do czynienia dzisiaj z praktyką „autorytaryzmu dyskrecjonalnego”, względnie z „dyskrecjokracją” – uznaniowym, niezgodnym z prawem stosowaniem władzy dyskrecjonalnej, czyli uprawnienia do podejmowania decyzji w sposób swobodny, przez organy władzy, a przede wszystkim przez prezydenta Andrzeja Dudę.

W dalszej części uroczystości głos zabierali zebrani na sali: wiceprezes „Kuźnicy” Filip Ratkowski, Adam Jaśkow, córka Laureata – Magdalena Woleńska oraz prof. Irena Paczyńska.

Następnie miała miejsce druga, nieoficjalna część uroczystości – poczęstunek przy lampce wina.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)