24 lutego 2020, godz. 17:00 – Uroczystość wręczenia Kowadła Kuźnicy prof. Janowi Woleńskiemu

W poniedziałek 24 lutego b.r. o godzinie 17:00 w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 (parter) odbędzie się

uroczystość wręczenia Kowadła „Kuźnicy” 

prof. Janowi Woleńskiemu, wybitnemu filozofowi i logikowi.

(Fot. K. Piętek / Agencja Gazeta)

 

Laudację wygłosi prof. Jan Widacki.

 

Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.