24 października 2019 – Relacja z prezentacji „Śladami rodziny Róży Luksemburg” – Dr Holger Politt, Dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce

W czwartek 24 października b.r. w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie odbył się odczyt, połączony z prezentacją zdjęć na temat rodziny Róży Luksemburg. Naszym gościem był dr Holger Politt, dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce, który od wielu lat jest przyjacielem „Kuźnicy”.

(Fot. A. Głuc)

Interesujące wystąpienie w języku polskim, któremu towarzyszył pokaz licznych zdjęć, w większości wykonanych przez samego Holgera Politta, ukazało Różę Luksemburg jako przedstawicielkę zasymilowanej inteligencji żydowskiej, przez całe życie pozostającą w kręgu kultur polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Przedstawiona została również szeroko rodzina Róży Luksemburg – członkowie rodziny, którzy związani byli z kulturą polską; ci, którzy przyjęli kulturę niemiecką; gałąź rodziny, która przyjęła chrzest i dominująca jej część, pochowana na cmentarzach żydowskich; członkowie rodziny, którzy zginęli w Auschwitz i w Katyniu, ci, którzy przez wiele dekad po wojnie żyli w syberyjskich rejonach Związku Radzieckiego, a potem Rosji; i wiele innych wątków i zagadnień.

Wystąpienie stało się podstawą do dalszej dyskusji, w której głos zabierali Adam Manterys, Jan Güntner, wiceprezes „Kuźnicy” Filip Ratkowski, prezes-senior Andrzej Kurz oraz prezes Paweł Sękowski. W dyskusji wskazywano na niejednoznaczny obraz Róży Luksemburg w okresie Polski Ludowej – z jednej strony kojarzenie jej osoby głównie z „błędami luksemburgizmu”, z drugiej strony na fakt noszenia jej portretów w pochodach 1-majowych i to jeszcze w latach siedemdziesiątych. Na pytanie o te aspekty dziedzictwa Róży Luksemburg, na które należało by kłaść dzisiaj nacisk w Polsce i w specyficznie polskich uwarunkowaniach, Holger Politt wskazał na jej sprzeciw wobec kapitalistycznej globalizacji i wobec kolonializmu we wszelkiej postaci oraz na jej przekonanie o zmierzchu starych form państw narodowych, które współgra z przemianami zachodzącymi dzisiaj w tym zakresie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc / Prezentacja: H. Politt)

(Fot. A. Głuc / Prezentacja: H. Politt)

(Fot. A. Głuc / Prezentacja: H. Politt)

(Fot. A. Głuc / Prezentacja: H. Politt)

(Fot. A. Głuc / Prezentacja: H. Politt)

(Fot. A. Głuc / Prezentacja: H. Politt)

(Fot. A. Głuc / Prezentacja: H. Politt)

(Fot. A. Głuc / Prezentacja: H. Politt)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)

(Fot. A. Głuc)